Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutumisen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminenLaajuus (10 op)

Tunnus: EKSKZ180

Laajuus

10 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Mari Kantanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat kuvata kuntoutumisen ja etäratkaisujen käsitteitä ja niitä ohjaavia keskeisiä teorioita. Osaat tunnistaa etäratkaisuihin liittyvät ajankohtaiset asiat ja osallistut niitä koskevaan keskusteluun. Olet omaksunut kuntoutumisen etäratkaisuihin tarvittavat monipuoliset tiedonhankinta ja viestintätaidot. Osaat käyttää kriittisesti lähdeaineistoa etäkuntoutuksen käytön ja kehittämisen perusteena. Osaat soveltaa ja analysoida etäratkaisuihin ja kuntoutumiseen liittyvää tutkittua tietoa työelämän tarpeisiin perustellusti ja kehittää sekä arvioida omaa sekä työyhteisösi asiantuntijuutta ja sen kehittämistarpeita aidoissa kuntoutuksen toimintaympäristöissä. Osaat perustella ja toteuttaa valintojasi eettisesti.

Sisältö

Opintojaksolla rakennetaan yhteistä ymmärrystä kuntoutumisen etäratkaisuista sekä harjaannutaan oman ammatillisen kasvun kuvaamisessa ja reflektoinnissa. Opintojaksolla laadit henkilökohtaisen opetussuunnitelman ja portfolion. Tutustut tiedonhankintaan ja tehokkaaseen viestintään. Opintojakson aikana tutustut erilaisiin kuntoutumisen etäratkaisuihin ja kokeilet käytännössä erilaisia vaihtoehtoja. Opintojaksolla perehdytään eettisiin periaatteisiin pyrkimyksenä eettinen herkkyys etäratkaisujen valinnassa ja käytössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on laatinut portfolion, jossa kuntoutumisen ja etäratkaisujen käsitteet sekä niitä ohjaavia keskeisiä teorioita on kuvattu laajasti. Opiskelija on perehtynyt sekä osallistunut ajankohtaiseen etäratkaisuihin liittyvään keskusteluun. Opiskelija on perehtynyt aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen useasta eri näkökulmasta ja raportoinut niistä omaan reflektiopäiväkirjaansa. Opiskelija osoittaa hallitsevansa monipuolisesti tiedonhankinta- ja viestintätaitoja. Opiskelija on hyödyntänyt kirjallisissa tehtävissään asianmukaista lähdemateriaalia kriittisesti ja monipuolisesti. Teoriatietoa on sovellettu perustelleen työelämän tarpeisiin. Opiskelija on kehittänyt omaa asiantuntijuuttaan aidoissa kuntoutuksen toimintaympäristöissä. Opiskelija on huomioinut eettisyyden tekemissään valinoissa ja hän on kuvannut sekä perustellut tekemänsä valinnat selkeästi portfoliossa.