Siirry suoraan sisältöön

Henkilölähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössäLaajuus (5 op)

Tunnus: EKSKZ181

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Henkilölähtöisessä työtavassa syvennät aiempaa ymmärrystäsi asiakaslähtöisestä kohtaamisesta ja harjaannut asiakkaan tasavertaisessa sekä subjektiivisessa kohtaamisessa. Syvennät osaamistasi asiakkaan tai asiakasryhmän kuntoutumisen ohjaamisessa tukien asiakasta muutoksessa ja kehityksessä hänen toimintaympäristössään. Etäkuntoutumisen ratkaisuissa on olennaista muotoilla palveluita siten, että ne tukevat henkilön tai ryhmän kuntoutumisprosessia ja vastuunottoa hänen omassa prosesissaan.

Opintojakson jälkeen osaat muotoilla kohtaamista ja kuntoutuspalveluita siten, että ne tukevat henkilön tai ryhmän kuntoutumisprosessia. Osaat soveltaa henkilölähtöisen työtavan teorioita dialogiassa asiakkaan tai ryhmän kanssa. Opit tunnistamaan mahdollisuudet ja esteet henkilölähtöiseen työskentelyyn ja opit käyttämään soveltaen henkilölähtöisen työtavan periaatteita suunnitellessaan, arvioidessaan ja toteuttaessaan digitaalisia ratkaisuja kuntoutumisen tukena.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään henkilölähtöisen filosofian ja teorian perusteisiin sekä syvennetään osaamista kohtaamisesta ja dialogisesta työskentelystä yksilön ja ryhmän henkilölähtöisessä kuntoutumisessa. Opintojakson aikana harjoitellaan hyödyntämään henkilölähtöisiä työskentelytapoja etäkuntoutumisen tukena. Opintojaksolla harjoitellaan myös etäratkaisujen välityksellä toteutettaa kohtaamista erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Opintojakson aikana tutustutaan etäkuntoutuspalveluiden muotoileminen henkilön tai ryhmän tarpeen mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa käyttää henkilölähtöisyyden käsitteita sekä niitä ohjaavia keskeisiä teorioita työssään ja kirjalisissa tehtävissään. Opiskelija on hyödyntänyt aiheeseen liittyvää kirjallisuutta useasta eri näkökulmasta ja hyödyntänyt niitä omassa reflektiopäiväkirjassaan ja tehtävissään. Opiskelija on hyödyntänyt monipuolisesti erilaisia tiedonhankinta- ja viestintätaitoja. Opiskelija on käyttänyt lähteitä kriittisesti ja monipuolisesti. Opiskelija on kehittänyt omaa asiantuntijuuttaan aidoissa kuntoutuksen toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia käytännön kokeiluja etäkuntoutukseen liittyen. Hän osaa soveltaa eettisiä periaatteita kuntoutuprosessin aikana.