Siirry suoraan sisältöön

Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoinLaajuus (10 op)

Tunnus: EKSKZ182

Laajuus

10 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opit perustelemaan kehittämistarpeita yhteistyössä työelämän toimijoiden huomoiden kuntoutujan, työyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat. Opit toteuttamaan ja johtamaan yhteisöllisen palvelumuotoilun keinoja hyödyntävän oleellisesti uutta luovaa kehittämistyötä. Opit raportoimaan ja arvioimaan kriittisesti kehittämistyön etenemistä, tuloksia ja hyödynnettävyyttä yhteistyössä työelämän kanssa. Opintojakson aikana syvennät osaamistasi itse- ja vertaisarvioinnin toteuttamisesta.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdyt palvelumuotoiluun kehittämistehtävän strategisena ja käytännöllisenä lähtökohtana sekä laadit suunnitelman kehittämistehtävälle huomioiden palvelumuotoiluprosessin vaiheet. Opintojakson aikana suunnittelet, toteutat ja arvioit työelämälähtöisen kehittämistehtävän. Kehittämistehtävässä hyödynnät laaja-alaisesti teoreettista ja menetelmällistä osaamista etäratkaisujen kehittämisestä. Osallistut sekä vertaisarviointiin että toteutat jatkuvaa itsearviointia prosessin aikana.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Käytäntöjä kehitetään ja kehittämisen hyötyjä kuvataan.
Kehittämistehtävän tarve perustellaan työyhteisön yhteistyönä kuntoutujan, työyhteisön tai yhteiskunnan kannalta.
Tavoite määritellään.
Kehittämistehtävä etenee tavoitteellisesti.
Kehittämis- ja tutkimustyön menetelmiä käytetään tarkoituksenmukaisesti .
Kehittämistehtävässä hyödynnetään aiheen ja menetelmien kirjallisuutta .
Kehittämistehtävän eettiset ratkaisut on toteutettu.
Kehittämistehtävä raportoidaan työyhteisöä hyödyntävällä tavalla.
Raportoinnissa noudatetaan hyvää tutkimus- ja kehittämisraportointikäytäntöä sekä ammattikorkeakoulun kirjallisen työn ohjetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käytäntöjä kehitetään ja kehittämisen aikaansaama hyöty osoitetaan .
Kehittämistehtävän tarve perustellaan työyhteisön moniammatillisena yhteistyönä kuntoutujan, työyhteisön ja yhteiskunnan kannalta.
Tavoite määritellään selkeästi.
Kehittämistehtävä etenee ja sitä johdetaan tavoitteellisesti ja arvioiden.
Kehittämis- ja tutkimustyön menetelmiä käytetään tarkoituksenmukaisesti.
Kehittämistyössä hyödynnetään aiheen ja menetelmien kirjallisuutta.
Kehittämistehtävän eettiset ratkaisut on perusteltu ja toteutettu.
Kehittämistehtävä raportoidaan työyhteisöä hyödyntävällä tavalla.
Raportoinnissa noudatetaan hyvää tutkimus- ja kehittämisraportointikäytäntöä sekä ammattikorkeakoulun kirjallisen työn ohjetta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käytännöissä saadaan oleellinen muutos aikaan ja hyöty osoitetaan monipuolisesti.
Kehittämistehtävän tarve perustellaan monipuolisesti työyhteisön yhteistyönä kuntoutujan, työyhteisön ja yhteiskunnan kannalta. Tavoite määritellään perustellusti rajaten (perustuen tulevaisuuden ennakointityöhön).
Kehittämistehtävä etenee sujuvasti ja sitä johdetaan tavoitteellisesti ja jatkuvasti arvioiden.
Kehittämis- ja tutkimustehtävän menetelmiä käytetään tarkoituksenmukaisesti.
Kehittämistehtävässä hyödynnetään laajasti aiheen ja menetelmien kirjallisuutta.
Kehittämistehtävän eettiset ratkaisut on perusteltu ja esitetty selkeästi.
Kehittämistehtävä raportoidaan työyhteisöä hyödyntävällä tavalla.
Raportoinnissa noudatetaan hyvää tutkimus- ja kehittämisraportointikäytäntöä sekä ammattikorkeakoulun kirjallisen työn ohjetta.