Siirry suoraan sisältöön

Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), energiatekniikka

Laajuus:
240 op

Osaamiskuvaus

Kehittyvien energiajärjestelmien parissa työskentelevät yritykset tarvitsevat osaajia vastuullisiin ja merkittäviin työtehtäviin. Ilmastonmuutoksen hillitseminen, vihreä siirtymä sekä prosessien ympäristövaikutusten hallinta edellyttävät monipuolista luonnontieteellistä ja teknisten ratkaisujen osaamista.

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinnon suoritettuasi sinulla on vahva ja monipuolinen luonnontieteellinen, prosessi-, energia- sekä sähkö- ja automaatiotekninen osaaminen, jota osaat soveltaa energia- ja ympäristöteknisissä ratkaisuissa. Tunnet energiantuotannon ja -jakelun sekä teollisuuden ja kiinteistöjen teknisten prosessien toiminnan. Osaat arvioida, analysoida, suunnitella ja kehittää prosesseja ja monialaisia kokonaisuuksia huomioiden ratkaisujen koko elinkaarenaikaisen energia- ja resurssitehokkuuden.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Opintojesi keskeisiä aihealueita ovat energiantuotanto ja uusiutuvat energiaratkaisut, prosessi-, sähkö- ja automaatiotekniikka, resurssitehokkuus ja kiertotalous, kestävä kehitys sekä ympäristövaikutukset ja niiden hallinta.

Saat itsellesi vahvan luonnontieteellisen pohjan, ymmärrät lämpöopin ja lämmönsiirron fysikaaliset perusteet ja osaat soveltaa niitä teknisissä ratkaisuissa. Ymmärrät ilmastopolitiikan, sen ohjauskeinot sekä energiamarkkinoiden toiminnan. Hallitset nykyaikaiset energiantuotantotekniikat ja niiden kehittämisen. Tunnet myös energiateknisten prosessien ympäristövaikutukset ja osaat kehittää niiden hallintaa. Lisäksi osaat suunnitella, mitoittaa ja kehittää energiatehokkaita prosesseja ja ratkaisuja.

Opit projektityöskentelyn perusteet sekä soveltamaan osaamistasi yritysten antamissa työelämälähtöisissä projekteissa.

Kaikille yhteisten opintojen ohella voit suuntautua kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämiseen tai energiantuotannon osaamisen syventämiseen. Lisäksi voit täydentää opintojasi biojalostuksen ja kunnossapidon osaamiskokonaisuuksilla.

Opintojen joustava toteuttaminen

Voit opiskella päivä- tai monimuoto-opiskeluna. Monimuoto-opiskelussa painottuu itsenäinen opiskelu joustavalla aikataululla. Opintojesi alussa sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka yhteydessä arvioidaan aikaisemmin hankkimasi osaaminen. Opintosi sisältävät luentoja sekä verkkoluentoja, laskuharjoituksia, laboratoriotöitä, ryhmätöitä sekä tenttejä.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojesi aikana tutustut 5 kuukauden työharjoittelun aikana alasi työtehtäviin. Voit suorittaa työharjoittelun yhdessä tai kahdessa jaksossa.
Energia-alalla toimivat yritykset osallistuvat koulutukseen pitämällä asiantuntijaluentoja, antamalla projektitöiden aiheita ja tarjoamalla tutustumiskäyntejä erilaisiin teknisiin kohteisiin.

Opinnäytetyösi laajuus on 15 op ja työ tehdään itsenäisesti alan yrityksille. Opinnäytetyön valmistuttua osaat soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Kykenet työskentelemään itsenäisesti ja päämäärätietoisesti sekä omaat kriittisyyttä, kykyä ja luovuutta ratkaista haasteita.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia energia- ja ympäristötekniikkaa soveltavissa tehtävissä prosessien kehittämisessä, tuotekehityksessä sekä asiantuntijatehtävissä. Tyypillisesti tällaisia tehtäviä on prosessi- ja teknologiateollisuuden sekä energiantuotannon, -jakelun ja -myynnin yrityksissä. Koulutus antaa sinulle myös hyvät valmiudet toimia kiinteistöjen tai teollisuuden energiatehokkuuteen liittyvissä kehitystehtävissä, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa sekä tutkimusorganisaatioissa.

Kelpoisuudet

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksen suoritettuasi sekä kahden vuoden työkokemuksen jälkeen olet hankkinut teoreettiset valmiudet, jotka vaaditaan painelaitteiden käytönvalvojalta.

Energia- ja ympäristötekniikan AMK-insinöörinä voit hankkia kiinteistöjen energiatodistuksen laatijan sekä energiakatselmoijan pätevyydet.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelmaa kehitettäessä on kerätty tietoa työelämässä tarvittavista osaamisista suoraan alan yritysverkoston asiantuntijoilta sekä tutkittu alaa koskevia tulevaisuuden osaamistarveselvityksiä. Opiskelijoiden edustajat ja alumnit ovat osallistuneet tutkinto-ohjelman kehittämistyöhön yhdessä yritysten kanssa. Lisäksi opetuksesta saatava jatkuva opiskelijapalaute on hyödynnetty opetussuunnitelman kehittämisessä.

Vastuuhenkilö

Marjukka Nuutinen
Lehtori, Teollisuustekniikka
+358505547169
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
Tunnus
(TER2024SS)
Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
Tunnus
(TER2023SS)
Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
Tunnus
(TER2022SS)
Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
Tunnus
(TER2021SS)
Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
Tunnus
(TER2020SS)

Timing 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TKKP0550AC-3004 Groups ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TKKP0550BI-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TKKP0550AI-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TKKVS0200Y-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TKKP0300D-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TKKP0300C-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TERP0160A-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TERP0120A-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TKKP0300A-3004 Ryhmät ZJA23STTA ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TKKP0300B-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Timing 15.08.2023 - 19.12.2023 Code TERP0800-3005 Groups TER21S1 TER21SM
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Code TERV2000-3004 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TK00BB60-3006 Groups TKN21SB TER21S1 TER21SM
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Code TE00BS18-3002 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 15.04.2024 - 19.04.2024 Code TE00BV32-3002 Ryhmät ZJA24KTKKV
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Code TERP0150-3006 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TKKU0100-3014 Ryhmät TKN22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TKKU0100-3015 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3166
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3168
Timing 05.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0920-3048 Groups TLP20S1 MTM21S1 TLP20SAVO
Ajoitus 09.10.2023 - 30.11.2023 Code ZZPP0920-3057 Ryhmät ZJA22KYK
Ajoitus 02.08.2023 - 31.07.2024 Code ZZPP0920-3051
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0920-3043 Ryhmät TLS20S1 TSA21SA TSA21SB MPT21S1 TLS20SB SOS20SM TLS20SA SKO21SM
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Code ZZPP0920-3047
Ajoitus 12.09.2023 - 31.07.2024 Code ZZPP0920-3050
Timing 15.01.2024 - 31.05.2024 Code ZZPP0920-3049
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Code TZLF1300-3093 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Code TZLF1300-3094 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TZLF1300-3095 Ryhmät TSA24KM
Timing 08.01.2024 - 23.02.2024 Code TZLF2300-3072 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 29.02.2024 Code TZLF2300-3073 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TZLF2300-3074 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TZLF3300-3013 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TKKP0550CI-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 31.08.2023 - 31.07.2024 Code TK00BP16-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TERP0900-3005 Ryhmät TER22S1 TER22SM
Ajoitus 24.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPP0420-3151 Ryhmät TLS23SMM TRM23KMM TTV23S2 TKN23S1 TKN23SM TTV23S3 TER23S1 TTV23SM TTV23S5 TSA23SM LMS23S1 TER23SM TSA23S1 ZJATTV23SM TRY23S1 TLS23S1 UTIVERKKO TTV23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Code ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Code ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Code ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Code ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Code ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Code ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 25.01.2024 - 19.05.2024 Code ZZPP0420-3196 Ryhmät TLS23SMM TRM23KMM TTV23S2 TKN23S1 TKN23SM TTV23S3 TER23S1 TTV23SM TTV23S5 TSA23SM TER23SM TSA23S1 ZJATTV23SM TRY23S1 TLS23S1 LMS24KM UTIVERKKO TTV23S1
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Code ZZ00BC02-3029
Ajoitus 01.03.2024 - 31.05.2024 Code TK00CL93-3001 Ryhmät TKN22S1 TER22S1 TER22SM TKN22SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TKKP0550GI-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Code ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Code ZZPP0740-3061
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0740-3055
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Code ZZPP0740-3063
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Code ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Code ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Code ZZPP0740-3060
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Code ZZPP0740-3070
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Code ZZPP0740-3057
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0740-3056
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Code ZZPP0740-3066
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TERP0250-3002 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Code ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 16.01.2024 - 30.04.2024 Code ZZPP0620-3132 Ryhmät TKN21SA TKN21SB TKN21SM TER21S1 TER21SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TKVS0200-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Code TERV0600-3005 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TERP0270-3004 Ryhmät TER22S1 TER22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TKKU0200-3008 Ryhmät TKN21SB TER21S1 TER21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TKKU0300-3007 Ryhmät TKN21SB TER21S1 TER21SM
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Code ZZVV0420-3004
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TERP0400-3006 Ryhmät TER22S1 TER22SM
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Code TZMV1100-3062 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Code TZMV1100-3063 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Code TZMV1100-3064 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.10.2023 - 19.12.2023 Code TZLM1300-3094 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Code TZLM1300-3095 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Code TZLM1300-3096 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 26.04.2024 Code TZLM1300-3097 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 02.02.2024 - 04.05.2024 Code TZLM1300-3098 Ryhmät ZJA23STTA ZJAG23STR ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Code TZLM2300-3081 Ryhmät TSA23KM
Timing 01.01.2024 - 23.02.2024 Code TZLM2300-3082 Groups TAR23S1
Ajoitus 16.10.2023 - 04.02.2024 Code TZLM2300-3083 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Code TZMV2100-3062 Ryhmät TSA23KM
Ajoitus 01.01.2024 - 23.02.2024 Code TZMV2100-3063 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.10.2023 - 04.02.2024 Code TZMV2100-3064 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 16.10.2023 - 19.12.2023 Code TZLM3300-3078 Ryhmät TSA23KM
Timing 04.03.2024 - 19.05.2024 Code TZLM3300-3079 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TZLM3300-3080 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Code TZLM3300-3081 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 16.10.2023 - 19.12.2023 Code TZMV3100-3058 Ryhmät TSA23KM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Code TZMV3100-3059 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Code TZMV3100-3060 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 23.08.2023 - 06.10.2023 Code TZMV0300-3069 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 ZJATER23S1 TER23S1 TKN23SA
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Code TZMV0300-3071 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Code TZMV0300-3072 Ryhmät ZJATKN23SM TKN23SM TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Code TZMV0300-3077 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.08.2023 Code TZMV0300-3078 Ryhmät TKN23S1 TER23S1 TRY23S1 TLS23S1
Ajoitus 03.11.2023 - 01.02.2024 Code TZMV0300-3079 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Code TERP0710-3004 Ryhmät TER22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TERP0710-3005 Ryhmät TER22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TERP0141-3007 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TKKP0550EI-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TKKU0100A-3005 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Code ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Code ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Code ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Code ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Code ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Code ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Code ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Code ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Code ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Code ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Code ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Code ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Code ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Code ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Code ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Code ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Code ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 31.07.2027 Code ZZPP0520-3245 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Code ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Code ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Code ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Code TERV0410-3002 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TERV4000-3005 Ryhmät TKN21SA TKN21SB TER21S1 TER21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TERV3000-3005 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Code TERP0120-3005 Ryhmät TER22S1 TER22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TERP0160-3005 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TK00BP85-3003 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Code TSAR0200-3008 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TERV0800-3005 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TK00BC65-3004 Ryhmät TKN22SA TKN22SB TER22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TK00BC65-3005 Ryhmät TER22SM TKN22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TERP0720-3003 Ryhmät TER22S1 TER22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Code TERP0180-3007 Ryhmät TER22S1 TER22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Code TSAR0100-3008 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TERP0240-3006 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Code TKKP0310-3010 Ryhmät ZJATKN23SM TKN23SM TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TKKP0300-3009 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 30.05.2024 Code TERP0231-3005 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SMSIIR TER23SM ZJATER23SM TER23SSIIR
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Code TKKP0950-3006 Ryhmät TKN22SM TKN21SM TER21SM
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Code TERP0520-3004 Ryhmät TER22S1 TER22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TZVM6300-3017 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMB
Timing 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TZVM6300-3020 Groups TAR22S1
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Code ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Code ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Code ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Code ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Code ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Code ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3239
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3242
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Code ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Code ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Code ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Code ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Code ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Code ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Code ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Code ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Code ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Code ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Code ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0320-3192
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Code ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0320-3199
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Code ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Code ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Code ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Code ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Code ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Code ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0420-3234
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Code ZYVZ0200-3014
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Code TKKP0550FI-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Code TERV0200-3004 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Code TERV0100-3004 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Code TERP0600-3005 Ryhmät TER22S1 TER22SM
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Code TE00BS23-3001 Ryhmät TER22S1 TER22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Code TERV1000-3005 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3150
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Code ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3172
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3178
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3190