Professional Specialisation Education

2022

Classification
Uraohjauksen perusta
(All compulsory)
Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä 2
Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa 3
Uraohjauksen asiakastyö
(All compulsory)
Dialoginen ohjaussuhde ja -vuorovaikutus 3
Uraohjausprosessi ja työmenetelmät 5
Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot 5
Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset 2
Uraohjauksen kehittävä työote
(All compulsory)
Uraohjauksen käyttöteoria 3
Uraohjauspalveluiden kehittäminen 7