Siirry suoraan sisältöön

Basic of Service Business (10 cr)

Code: MP00BA24-3005

General information


Enrollment

01.08.2022 - 25.08.2022

Timing

29.08.2022 - 19.05.2023

Number of ECTS credits allocated

10 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Business

Campus

Main Campus

Teaching languages

 • Finnish

Seats

0 - 35

Degree programmes

 • Bachelor's Degree Programme in Service Business

Teachers

 • Tomi Hiltunen

Groups

 • MPT22S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJAG22SMP
  Avoin AMK, marata, korkeakoulupolku
 • ZJAMPT22S1
  Avoin AMK, marata, AMK-polut, palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Objective

After the course you recognize service business' operational environment, business models and forms. You are familiar with the concept of service and hospitality and their implementation into practice. You know also what means customer, consumer and user. You recognize the relevance of needs and diversity as factors influencing customers' actions. You recognize your own role as service designer and your customer service abilities.

Content

Service company's operational environment
Hospitality business' business models and forms
Hospitality
Characteristics of service
Customer service person and service provider
Interaction with customers and challenging situations
Concepts of customer, consumer and user

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Viitala, R. & Jylhä, E.2013. Liiketoimintaosaaminen – menestyvän yrityksen perusta. Edita Publishing Oy.

- Matkailun suuntana kestävä ja turvallinen tulevaisuus. Työ-, ja elinkeinoministeriö. 2021

- Toimialojen näkymät: Matkailuala. Työ-, ja elinkeinoministeriö. 2021

Teaching methods

Luennot, ryhmätehtävät, pienryhmätehtävät, projektioppiminen, ilmiölähtöinen oppiminen

Employer connections

Opintojaksolla tullaan tutustumaan opintojakson ilmiöihin käytännön tasolla kentän yhteistyöyrityksissä
Lisäksi opintojaksolla voi käydä vierailijoita elinkeinoelämän yrityksistä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Työn opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta

Student workload

- Kurssi on kuormitukseltaan 10 op, vastaten 270 tunnin työmäärää.
- Kurssiin tulee liittymään kentällä suoritettavia jaksoja, joissa tarkastellaan kurssin aiheita käytännön tasolla
- Luokkahuoneopetuksen, tapahtumiin osallistumisen ja ryhmätöiden lisäksi opiskelijan ajankäyttöön vaikuttaa omatoiminen kirjallisuuden lukeminen.

Further information

Avoin amk 5 (Gradian korkeakoulupolkulaiset sis. max-määrään)

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: You recognize operational environments and business models. You are familiar with the concept of service and its implementation into practice. You are familiar with the terms customer, consumer, user and customership. You recognize the meaning of customers' needs and diversity as factors that influence their actions. You recognize your own role as a service provider and some of your own customer service abilities.

2: You apply your knowledge of the operational environments of service businesses and their business models into practice. You can describe the concept of service and its real world meaning. You can explain the terms customer, consumer, user and customership. You can explain the meaning of customers' needs and diversity as factors that influence their actions. You recognize your own role as a service provider and your customer service abilities, and can affect your own actions in said tasks.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: You can analyse the operational environment and the business models of a service company. You manage the concept of service and its real world meaning. You manage the terms customer, consumer, user and customership. You can analyse the meaning of customers' needs and diversity as factors that influence their actions. You manage both your own role as a service provider and your customer service skills.

4: In addition to all above, you can analyse your knowledge and create a holistic understanding of the courses themes.

Assessment criteria, excellent (5)

5: You can assess the operational environment and the business models of a service business. You can assess the terminology of service and their real world meaning. You can rationalise and explain the meaning of customers' needs and diversity as factors that influence their actions. You can critically evaluate both your role as a service provider and your customer service skills.