Siirry suoraan sisältöön

The Widespread View in Employment and Working Ability (5 cr)

Code: SZ00BM10-3014

General information


Timing

08.01.2024 - 10.03.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages

  • Finnish

Teachers

  • Satu Tuomimäki

Teacher in charge

Satu Tuomimäki

Groups

  • ZJA23SSTKKO3
    Avoin AMK, sote, Työkykykoordinaattori
  • 10.01.2024 12:00 - 16:00, Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn SZ00BM10-3014
  • 31.01.2024 09:00 - 15:00, Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn SZ00BM10-3014
  • 21.02.2024 12:00 - 16:00, Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn SZ00BM10-3014

Objective

Purpose of the course

During the course, the student acquires basic competence in guidance work and learns to work as part of cooperation networks for supporting employment and work ability. Learns to identify work ability risks and early care methods. Is able to promote a sustainable rehabilitation/employment solution and return to work.

Learning objectives

After completing the course, the student
- Understands the importance of maintaining, assessing and promoting multidisciplinary work ability in their own role and recognise key work ability risks
- Manages approaches that promote participation and agency in setting goals
- Can choose methods for supporting employment and work ability
- Can guide and coordinate different work ability processes
- Is able to work in networks to support the employee, the supervisor and the work community
- Is able to develop the promotion of employment and work ability on different interfaces

Content

Counselling and network competence. Work ability risks and promotion of work ability. Different paths for promoting work ability.

Location and time

Verkkokokousympäristö (Zoom).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suositeltavaa kirjallisuutta:

Haapakoski K & Åkerblad L. Työnantajayhteistyö työpaikkajaksoja sisältävässä ammatillisessa kuntoutuksessa. Näkökulmia kehittämiseen. Kuntoutusta kehittämässä 26 | 2021. Kela.

Juvonen-Posti P, Saikku P, Turunen J (toimittajat). Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi -loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:40.

Kausto ym. 2021. Työkyvyn tukitoimet ja työhön osallistuminen. Sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntö, korvaavan työn malli, työkykykoordinaattoritoiminta ja osatyökyvyttömyysetuudet kunta-alalla. Työterveyslaitos.

Koivisto J & Tiirinki H (toim.) Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:38.

Koivisto ym. Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjauksen ja seurannan käsikirja. THL Ohjaus 11/2020.

Mattila-Wiro P & Tiainen R. Kaikki mukaan työelämään. Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihankkeen tulokset ja suositukset. Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2019.

Oivo T & Kerätär R. Osatyökykyisten reitit työllisyyteen - etuudet, palvelut, tukitoimet.
Selvityshenkilöiden raportti. Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2018.

Onnismaa Jussi 2021. Ohjaus- ja neuvontatyö — Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Gaudeamus. Löytyy myös e-kirjana.

Pehkonen ym. Yhteistyöllä tulosta työkykyjohtamisessa. Moniaineisto- ja monimenetelmätutkimus. Työterveyslaitos. Helsinki.

Saikku Peppi 2018. Hallinnan rajoilla : Monialainen koordinaatio vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämisessä. Helsingin yliopisto.

Salmi & Savela-Vilmari (toim.) 2021. Yhteiskunnallinen yrittäjyys Suomessa. Malli osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Tuusa ym.: Yhteistoiminta ja toimijuus kuntoutumista edistävinä vaikutusmekanismeina. Teoksessa Lindh ym (toim.): Sosiaalinen kuntoutuksessa. Lapland University Press. Rovaniemi 2018. Sosiaalinen kuntoutuksessa (ulapland.fi)

Vehviläinen Sanna: Ohjaustyön opas: Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus. Löytyy myös e-kirjana.

Verkostojohtamisen opas. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:12.

Teaching methods

Flipped-learning, alustusluennot. Itsenäinen oppimateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtyminen. Pienryhmätyöskentely. Oppimistehtävät.

Further information

Avoin amk erillistoteutus (40 paikkaa)

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The student recognises key work ability risks and understand the significance of maintaining, assessing and promoting work ability. The student is able to select methods to support employment and work ability. The student can guide and coordinate different work ability processes and is able to operate in different networks. The student is able to develop the promotion of employment and work ability on different connecting surfaces.

The course is evaluated as pass/fail. Approved completion requires active participation in teaching and group work and the successful completion of each learning assignment according to the instructions.

Qualifications

The student has completed the study unit The reforming services for employment and work ability 5 credits

Further information

The reforming services for employment and work ability (5 cr) and the Comprehensive approach to employment and work ability (5 cr) courses form a study module of a work ability coordinator. The study module is offered in the Open University of Applied Sciences and it is suitable for persons working in occupational health care, social and health care centres, employment services, educational institutions or HR tasks.

The study module is suitable for degree students whose career goal is to work with working-age people and to help them find employment, return to work and continue at work despite various limitations.

The studies are implemented as online studies. Participation in contact learning is essential.