Siirry suoraan sisältöön

Purchasing - Analysing and Development (5 cr)

Code: TLHH2500-3016

General information


Enrollment

01.08.2022 - 25.08.2022

Timing

29.08.2022 - 21.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Technology

Campus

Main Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

0 - 5

Degree programmes

  • Bachelor's Degree Programme in Logistics
  • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Teachers

  • Lotta Happo

Teacher in charge

Jutta Nihtilä

Groups

  • LOGRAKVERKKO
    Logistiikan ja rakentamisen verkko-opetus

Objective

The purpose of the Course:
Purchasing is a major part of todays business. No company can survive and be successful without its supplier network. In this course you will recognize the possibilities and challenges of purchasing and develop them as part of successful business. You will grow your know-how as systematic and professional purchasing and business developer!

Course competences:
Procurement skills, Engineering practice

Learning outcomes:
In this course you will learn how to analyze and develop purchasing as part of business development. You will recognize and try different analyzing methods to define current state of purchasing. You will also learn how to make decisions on what and how to develop purchasing based on the current state analysis. You will also get understanding of measuring purchasing, its meaning and key metrics. You will consider and understand the possibilities of digitalization, analytics and different systems in purchasing development.
In this course you will learn to recognize development possibilities of purchasing widely both in operative and strategic level.

Content

Course contents are:
Systematic development of purchasing as part of business development
Analyzing methods in purchasing (spend analysis, ABC-analysis, value analysis and tail management)
Developing purchasing process
Measuring purchasing
Digitalization, analytics and systems in purchasing

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina jokaisen aihepiirin diat Moodlessa. Lisänä tieteelliset artikkelit, tutkimukset ja videot.

Suositeltava kirjallisuus:

van Weele, Arjan. 2010. Purchasing and Supply Chain Management. 5th ed. Cengage Learning. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Iloaranta, Kari ja Pajunen-Muhonen, Hanna. 2012. Hankintojen johtaminen. Tietosanoma.

Nieminen, Sanna. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes. Talentum. (e-kirjana Janet.finna.fi)

Pandit, Kirit, ja Haralambos Marmanis. 2008. Spend Analysis: The Window Into Strategic Sourcing. J. Ross Publishing.

Teaching methods

Tämän opintojakson opiskelu tapahtuu verkkoympäristössä (Moodlessa). Tällä toteutuksella ei ole yhteisiä kontakteja.

Exam schedules

Tällä verkkomuotoisella opintojaksolla ei ole tenttiä.

Student workload

Itsenäinen työskentely 5op opintojaksolla on laskennallisesti 135 opiskelutuntia.

Itsenäinen opiskelu 60 h
Oppimistehtävät 75 h

Further information

Arviointi perustuu oppimistehtäviin.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Adequate 1: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course.

Satisfactory 2: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development in a systematic way.

Very Good 4: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development in a systematic way and is able to argue the decisions from operative and/or strategic perspective.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development in a systematic and innovative way and is able to argue the decisions from operative and/or strategic perspective.

Assessment criteria, approved/failed

Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course.

Qualifications

Basic understanding of purchasing and its role and meaning in business.