Siirry suoraan sisältöön

Expertise and Career Development (5 cr)

Code: YZZZV110-3005

General information


Enrollment

26.08.2021 - 05.09.2021

Timing

27.08.2021 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Business

Teaching languages

  • Finnish

Seats

0 - 44

Degree programmes

  • Master’s Degree Programme in Tourism and Hospitality Management

Teachers

  • Anne Törn-Laapio
  • Heidi Neuvonen

Groups

  • YMJ21S1
    Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
  • ZJA21SMY
    Avoin AMK, marata, YAMK-polut

Objective

Purpose of the course
The purpose of the course is to support competence development and career advancement and to provide tools for self-management.

Competences
Learning to learn
Operating in a workplace
Ethics
Sustainable development

Learning outcomes
You evaluate your competence, recognise your competence needs and prepare a plan for developing your competence in accordance with the learning objectives of the degree programme. You evaluate your current career path and reflect upon your career advancement opportunities in the light of your newly acquired competence. You create networks for students and working life experts and utilise the tools and learning environments provided by the higher education institution in your studies.

Content

Personal learning plan
Study guidance
Degree programme
Online learning tools
Documents providing study guidance
Good scientific practice
Information seeking
Self-management
Career plan

Location and time

Orientaatiopäivät
Lähipäivät (lukukausittain)
Webinaarit

Teaching methods

Orientaatiopäivät
Luennot/verkkoluennot
Ryhmäkeskustelu
Verkostoitumistapaamiset

Henkilökohtaiset HOPS-keskustelut lukukausittain
Opiskelusuunnitelma
Urasuunnitelma
Osaamisportfolio tai vastaava

Exam schedules

Suomeksi
Henkilökohtaiset HOPS-keskustelut lukukausittain
Opiskelusuunnitelma 1. vuoden syyslukukaudella ja sen päivitys 2. vuoden syyslukukaudella
Osaamisportfolio 2. vuoden kevätlukukaudella
Urasuunnitelma 1. vuoden kevätlukukaudella ja sen päivitys 2. vuoden kevätlukukaudella

Student workload

Itsenäinen tutustuminen tutkinto-ohjelmaan 5 h
Tutustuminen oppimisympäristöön ja työvälineisiin 10 h
Orientaatiopäivät 20 h
Perehtyminen tiedonhakuun 5 h
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) 25 h
Urasuunnitelma 25 h
Verkostoitumis - ja ohjaustapaamiset 30 h
Osaamisportfolion laatiminen 15 h

Further information

Avoin AMK 10 sisältyy paikkoihin max. 44

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

You evaluate your competence, recognise your competence needs and prepare a plan for developing your competence in accordance with the learning objectives of the degree programme in your personal learning plan and guidance discussions. You evaluate your current career path and reflect upon your career advancement opportunities in the light of your newly acquired competence in your career plan. You create networks for students and working life experts and utilise the tools and learning environments provided by the higher education institution in your studies.

Qualifications

Bachelor's degree