Siirry suoraan sisältöön

English for Working Life (4 cr)

Code: ZZPC0220-3120

General information


Enrollment

01.11.2022 - 05.01.2023

Timing

01.01.2023 - 21.05.2023

Number of ECTS credits allocated

4 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Institute of Bioeconomy

Teaching languages

 • English
 • Finnish

Degree programmes

 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Degree Programme in Midwifery
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Degree Programme in Nursing
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy

Teachers

 • Pirjo Hentinen

Groups

 • LMS21S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • ZJAG22SLKP
  Avoin AMK,Korkeakoulupolku,Maaseutuelinkeino, Poke

Objective

In the course English for Working Life you will learn to operate in English in situations related to international working life.

You will also increase your self-confidence in speaking and writing in professional contexts. In addition, you will learn to follow the developments in your field locally and globally.

After taking the course, you will have learned to write texts related to your future profession in an appropriate style. You will also have gained confidence in spoken interaction and acquired vocabulary that will benefit you later in your career.

Communication and Team-working: You are able to function effectively in a national and international context and you are able to cooperate effectively with specialists in your own field as well as with other groups of professionals.

Content

The central contents of the course are:
- telling about your studies and looking for employment
- oral and written communication in working life, for example meetings, small talk, customer service, telephoning and emailing, and expressing your own opinion
- producing formal text, such as reports, instructions or summaries
- field-specific terminology
- presentations, workshops, group discussions

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään opettajan laatimaa materiaalia.
Opettaja antaa opiskelijoille tarvittaessa tukimateriaalia opintojakson aikana.

Teaching methods

Lähiopetustoteutus, joka on ensisijaisesti suunnattu agrologiopiskelijoille.

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Lähiopetuksen tapaamiset järjestetään Biotalouskampuksen tiloissa Saarijärvellä torstaisin klo 8.30 – 11.30 aikavälillä 12.1. – 23.3.2023. Läsnäolovelvollisuus oppitunneilla on 80 %, eli sinun odotetaan osallistuvan säännöllisesti oppitunneille paikan päällä.

Lähiopetuksessa teet sekä itsenäisesti että ohjatusti opettajan antamia kirjallisia ja suullisia harjoitustehtäviä. Teet myös ryhmätöitä ja kotitehtäviä. Opintojaksoon sisältyy kaksi arvioitavaa suullista tehtävää sekä yksi arvioitava kirjallinen tehtävä. Näistä tehtävistä saat opettajalta kirjallisen tai suullisen palautteen. Opintojaksolla on myös tentti.
Lähiopetusta suositellaan sinulle, jos
• tehtävien teko itsenäisesti on haastavaa
• haluat saada opettajalta neuvoja, yksityiskohtaista ohjeistusta ja palautetta oikea-aikaisesti
• haluat harjoitella erityisesti suullista viestintää tehokkaammin

Exam schedules

Opintojakson tentti suoritetaan valvotusti opintojakson lopussa. Uusintoja on kaksi kevätlukukaudella 2023 opettajan kanssa erikseen sovittuina ajankohtina.

Student workload

- lähiopetusta n. 35 h
- opiskelumateriaaliin perehtyminen, harjoitustehtävät, palautustehtävät 40 - 60 h
- tenttiin valmistautuminen 10 - 15 h

Yhteensä 108 tuntia (n. 8-10 h / vko).

Further information

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, arvioitaviin palautustehtäviin sekä tenttiin.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 The students are able to communicate understandably both in speech and writing in simple and routine work tasks and other situations. They can understand the central content of speech and writing dealing with familiar topics. They have a sufficient command of the basic structures of the language for the delivery of their message. The level of their pronunciation is sufficient for the delivery of the main content of their message. The students act responsibly and abide by established agreements.

2 The students are able to communicate understandably both orally and in writing in routine and familiar work duties and situations although their language use is at times slow and incoherent. They understand clear speech and writing with familiar content. They have an adequate command of the basic structures of the language. Their vocabulary is sufficient for every-day situations and reasonably adequate for basic field-specific situations. The level of their pronunciation is sufficient for the delivery of content.The students act responsibly and abide by established agreements.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 The students can manage well both oral and written situations in working life and every-day life. The students can write a text with coherent content. They understand speech with a normal tempo, but unusual topics and language deviating from standard use cause difficulties. They can understand demanding written content related to their own field, although some details may remain unclear. They can use the grammatical structures of the language in a versatile way, and their mistakes do not hinder communication. The students’ command of the vocabulary of the language is sufficient for communicating the central content even in demanding tasks and situations. Their pronunciation is adequate. The students act responsibly and abide by established agreements.

4 The students are able to communicate fluently in different situations and produce clear and fluent language with adequate style. They have no difficulty in understanding and producing speech and writing needed in working life although expressions deviating from the standard use of the language cause problems to some extent. The students have a good command of the language and its use, but occasional problems may arise. The students act responsibly and abide by established agreements.

Assessment criteria, excellent (5)

5 The students are able to communicate with great fluency and active participation in a wide variety of situations. They also portray considerable versatility and an appropriate sense of style in their ability to apply the learning content of the course to demanding working life situations. They have no difficulties in understanding different kinds of language users although fine nuances and speech deviating significantly from standard language can sometimes be challenging. The students can understand and produce demanding content in both speech and writing. Their language use is practically flawless. The students act responsibly and abide by established agreements.

Qualifications

The course is on level B2 in the Common European Framework of Reference for Languages. If the course Improve your English was recommended to you at the beginning of your studies, please take it before enrolling for English for Working Life.

In this course you will need the basic ICT-skills, such as word processing and creating audio and video files.