Siirry suoraan sisältöön

Swedish for Working Life (4 cr)

Code: ZZPC0320-3121

General information


Enrollment

01.11.2022 - 05.01.2023

Timing

09.01.2023 - 19.05.2023

Number of ECTS credits allocated

4 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

TA94 - Kielikeskus

Campus

Main Campus

Teaching languages

 • Finnish

Seats

12 - 30

Degree programmes

 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Degree Programme in Midwifery
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Degree Programme in Nursing
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy

Teachers

 • Pirjo Hentinen

Objective

After completing the course, you are able to mainly communicate understandably in speech and writing in simple and routine work tasks and other situations.

After completing the course, you can tell about yourself and your skills when, for example, applying for a job. You are able to perform in Swedish in the communication and interaction situations of working life and in your central field-specific work duties, such as appointments, guidance, field-specific emails, and customer service situations. You are able to assess your language skills in Swedish and have motivation to further your skills based on the principles of life-long learning. You act responsibly and abide by established agreements.

Communication and Team-working: You are able to function effectively in a national and international context and you are able to cooperate effectively with specialists in your own field as well as with other groups of professionals.

Content

During the course, you will study the following contents:
- studies and applying for a job
- oral and written communication situations in working life, for example appointments, small talk, customer service, telephone conversations, emails, and opinions
- producing formal written Swedish, such as reports, instructions, or summaries
- central field-specific terminology
- a field-specific, advanced part carried out as a workshop, a project, a portfolio, a report, or familiarization with working life

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään opettajan laatimaa materiaalia.
Opettaja antaa opiskelijoille tarvittaessa tukimateriaalia opintojakson aikana.

Teaching methods

Lähiopetustoteutus pääkampuksen tiloissa

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Lähiopetuksen tapaamiset järjestetään pääkampuksen tilassa G202 keskiviikkoisin klo 8.45 – 11.15 aikavälillä 11.1. – 10.5.2023. Läsnäolovelvollisuus oppitunneilla on 80 %, eli sinun odotetaan osallistuvan säännöllisesti oppitunneille paikan päällä.

Lähiopetuksessa teet sekä itsenäisesti että ohjatusti opettajan antamia kirjallisia ja suullisia harjoitustehtäviä. Teet myös ryhmätöitä ja kotitehtäviä. Opintojaksoon sisältyy kaksi arvioitavaa suullista ja kirjallista tehtävää. Näistä tehtävistä saat opettajalta kirjallisen tai suullisen palautteen. Opintojaksolla on myös suullinen ja kirjallinen tentti.

Lähiopetusta suositellaan sinulle, jos
• tehtävien teko itsenäisesti on haastavaa
• haluat saada opettajalta neuvoja, yksityiskohtaista ohjeistusta ja palautetta oikea-aikaisesti
• haluat harjoitella erityisesti suullista viestintää tehokkaammin

Exam schedules

- Opintojakson tentit suoritetaan valvotusti
- Kirjallinen välitentti lukukauden puolivälissä
- Kirjallinen lopputentti ja suullinen tentti opintojakson lopussa toukokuussa 2023
- Uusintamahdollisuus esim. 17.5.2023 + muut opettajan kanssa sovitut ajankohdat

Student workload

- lähiopetusta n. 35 h
- opiskelumateriaaliin perehtyminen, harjoitustehtävät, palautustehtävät 40 - 60 h
- tenttiin valmistautuminen 10 - 15 h

Yhteensä 108 tuntia (n. 6-7 h / vko).

Further information

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (6.6.2003/424).

Suullinen ja kirjallinen kielitaitosi arvioidaan erikseen arviointiasteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, arvioitaviin palautustehtäviin, suulliseen ryhmätyöhön sekä kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 You can mainly communicate understandably in speech and writing in simple and routine work tasks and other situations although your language use is at times slow and incoherent. You understand the central content of clear speech and text dealing with familiar topics. You have a sufficient command of the basic structures and vocabulary for the delivery of the message. The level of your pronunciation is sufficient for the delivery of the main content of your message. You act responsibly and abide by established agreements.

2 You are able to communicate understandably in speech and writing in familiar and routine work tasks and situations although your language use is at times slow and incoherent. You understand clear speech and text dealing with familiar topics. You have an adequate command of the basic structures of the language. Your vocabulary is sufficient for everyday situations and reasonably adequate for basic field-specific situations. The level of your pronunciation is sufficient for the delivery of the content of your message. You act responsibly and abide by established agreements.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 You can manage well in speech and writing in your work tasks and other everyday situations. You are able to write a text with coherent content. You understand speech with a normal tempo but unusual topics and speech deviating from standard use cause difficulties. You can understand even demanding written content related to your field although some details may remain unclear. You can use the grammatical structures of the language in a versatile way, and their mistakes do not hinder communication. Your command of the vocabulary of the language is sufficient for communicating the central content in different work tasks and situations. Your pronunciation is understandable. You act responsibly and abide by established agreements.

4 You are able to communicate fluently in different situations and produce clear and fluent language with adequate style. You have no difficulty in understanding and producing speech and writing needed in working life although expressions deviating from the standard use of the language cause problems to some extent. You have a good command of the language and its use, but occasional problems may arise. You act responsibly and abide by established agreements.

Assessment criteria, excellent (5)

5 You are able to communicate with great fluency and active participation in demanding working life situations. You also portray versatility and an appropriate sense of style in your ability to apply the learning content of the course to demanding working life situations. You have no difficulties in understanding different kinds of language users although fine nuances and speech deviating significantly from standard language can sometimes be challenging. You can understand and produce demanding content in both speech and writing. Your language use is practically flawless. You act responsibly and abide by established agreements.

Qualifications

Level A2 or B1 in the European Framework of Reference.

This means that you are able to communicate understandably in speech and writing in familiar and routine situations when the course starts. You also understand clear speech and text dealing with familiar topics, such as introducing yourself and others and discussing studies and work. You have a sufficient command of the basic structures of Swedish, such as the use of personal pronouns, the use and inflection of nouns and adjectives, the verbs tenses, and the word order of main and subordinate clauses. Your vocabulary is sufficient for everyday situations. The level of your pronunciation is sufficient for the delivery of the content.

Further information

Act 6.6.2003/424 on the language skills required from personnel working in general government offices.

Oral and written language skills are assessed separately.