Siirry suoraan sisältöön

Työelämän ruotsi (4 cr)

Code: ZZPC0320-3142

General information


Enrollment

01.11.2022 - 05.01.2023

Timing

01.02.2023 - 19.05.2023

Number of ECTS credits allocated

4 op

Virtual portion

4 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

0 - 20

Teachers

  • Maria Rautamo

Objective

After completing the course, you are able to mainly communicate understandably in speech and writing in simple and routine work tasks and other situations.

After completing the course, you can tell about yourself and your skills when, for example, applying for a job. You are able to perform in Swedish in the communication and interaction situations of working life and in your central field-specific work duties, such as appointments, guidance, field-specific emails, and customer service situations. You are able to assess your language skills in Swedish and have motivation to further your skills based on the principles of life-long learning. You act responsibly and abide by established agreements.

Communication and Team-working: You are able to function effectively in a national and international context and you are able to cooperate effectively with specialists in your own field as well as with other groups of professionals.

Content

During the course, you will study the following contents:
- studies and applying for a job
- oral and written communication situations in working life, for example appointments, small talk, customer service, telephone conversations, emails, and opinions
- producing formal written Swedish, such as reports, instructions, or summaries
- central field-specific terminology
- a field-specific, advanced part carried out as a workshop, a project, a portfolio, a report, or familiarization with working life

Teaching methods

Tämä on verkkototeutus ajalla 1.2-21.5.2023


MITÄ JA KENELLE?

Huomioi tätä toteutusta harkitessasi, että tämä on itsenäiseen työskentelyyn painottuva verkkototeutus. Opiskelu tapahtuu pitkälti itsenäisesti, mutta kuitenkin ohjatusti ja aikataulutetusti. Jos tarvitset enemmän ohjausta ja välitöntä palautetta opiskelussasi, on syytä valita esim. kontaktitoteutus.

Tutustu aikatauluun (alla) ja valitse tämä toteutus vain siinä tapauksessa, että pääsääntöisesti itsenäinen työskentely sopii sinulle ja kurssiin sisältyvät aikataulut (aloitustapaaminen, muut Zoom-tapaamiset ja tentit) ovat sinulle sopivat. Aloitustapaamiseen osallistuminen on erittäin tärkeää, jotta tiedät, miten kurssilla toimitaan.

Tämä toteutus sopii eri alojen opiskelijoille.

EDELTÄVÄ OSAAMINEN?

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.

Tämä tarkoittaa, että pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista. Hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Jos edellä mainituissa osa-alueissa on puutteita, suosittelen Ruotsin tukiopinnot -opintojakson suorittamista ennen tätä opintojaksoa.

MISSÄ JA MITEN OPISKELLAAN?

Opiskelemme Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelu verkkototeutuksella edellyttää sinulta oman työskentelysi aikatauluttamista, oma-aloitteisuutta sekä vastuun ottamista omasta opiskelustasi. Opettaja toki ohjaa ja auttaa sinua tässä.

Koko kurssi on Moodlessa avoimena koko opintojakson suoritusajan eli 1.2.-21.5.2023.
Sinulla on mahdollisuus opiskella omaan tahtiisi annetun aikataulun puitteissa. Kurssi koostuu kolmesta moduulista, joita opiskellaan annetun aikataulun mukaisesti. Tämä auttaa sinua opiskelemaan sopivassa tahdissa. Noudata siis aikataulua opiskelusi sujuvoittamiseksi.

ZOOM-TAPAAMISET

Meillä on muutamia ZOOM-tapaamisia, jotka ovat vapaaehtoisia. ZOOM-tapaamisissa pääset toki harjoittelemaan ennen kaikkea ruotsin puhumista ja saat lisäksi vinkkejä opiskeluusi.

Aikataulun ZOOM-tapaamisille näille näet alla kohdassa "Kurssin aikataulu". Tarvittaessa ZOOM-tapaamisia voidaan pitää enemmänkin. ZOOMeissa käydään läpi kunkin moduulin keskeisiä asioita ja pääset harjoittelemaan ruotsia suullisesti pienellä porukalla. ZOOM-tapaamistehtävät löydät kunkin moduulin yhteydestä. Vaikka et osallistuisi ZOOMiin, huomioi, että ZOOM-tehtävät ovat osa kurssin sisältöä ja opiskelumateriaalia.

OPINTOJAKSON TEHTÄVÄT

Opintojaksolla koostuu kolmesta moduulista. Aluksi tutustut video-ohjeistuksen avulla moduulin sisältöön ja opiskelet opiskelumateriaalin avulla perusasiat kyseessä olevista aiheista. Tämän jälkeen teet harjoituksia ja sitten palautustehtävät.
Opintojaksolla tuotat sekä videomuotoisia että kirjallisia palautustehtäviä. Palautustehtävistä saat palautetta ja/tai mahdollisesti korjatun version. Palautustehtävät arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Täydennettävä.

Kurssin lopuksi kirjoitat lyhyen itsearvioinnin. Tässä apuna toimii esim. oman oppimispäiväkirjan pitäminen moduulikohtaisesti koko kurssin ajan.

ZOOM-tehtävät liittyvät ZOOM-tapaamisiin. Tutustu tehtäviin etukäteen ennen ZOOM-tapaamista. Näin saat enemmän irti ZOOMista. Tutustu ohjeisiin. ZOOM-tapaamisen ohjeet ja tehtävät löydät kunkin moduulin harjoitusten ja palautustehtävien alapuolelta.


OPINTOJAKSOLLA TARVITTAVAT VÄLINEET

Web-kameran käyttöä siis edellytetään sekä videotehtävissä. Todistat myös tarvittaessa henkilöllisyytesi web-kameran avulla.

Sinulla tulee olla mahdollisuus tallentaa ja jakaa videotiedostoja. Joissakin tehtävissä älypuhelin riittää tai ilmainen Screencastomatic-sovellus on myös hyvä ja helppo vaihtoehto ruudunkaappausvideoiden tallentamiseen. Zoomilla tai Teamsilla voi toki tehdä videoita myös. JAMKilla tarjolla Panopto-ohjelma videoiden tekemiseen ja editoimiseen.

Tekstinkäsittelyohjelmasuositus on Word, sillä palautat kirjalliset tehtävät docx- tai rtf -muodossa, ei siis pdf-muodossa.


KURSSIN AIKATAULU

Moodle-kurssi aukeaa maanantaina 30.1. klo 9.00 Käy jo silloin tutustumassa kurssin sisältöön ja kurssi-infoon. Jos jokin on epäselvää, kysy asiasta aloitus-ZOOMissamme.

Aloitus-ZOOM torstaina 2.2. klo 16.00-17.30 -> Aloitustapaamiseen osallistuminen on erittäin tärkeää. Se käynnistää opiskelusi hyvin ja tiedät miten toimia juuri tällä toteutuksella.

MODUULI 1 Småprat & Profil 6-19.2.
1. Zoom torstaina 9.2. klo 16.00-17.30

MODUULI 2 Min bransch & Kommunikation 6-19.3.
2. Zoom torstaina 9.3. klo 17.00-18.30

MODUULI 3 Jobb 27.3.-9.4.
3. Zoom torstaina 30.3. klo 16.00-17.30 (HUOM!)


TENTIT

Suullisen tentin palautus su 23.4. mennessä

Kirjallinen tentti

Huom! Exam-tentti (lisätietoa tulossa myöhemmin) tai
paikan päällä Rajakatu 35:ssä (pääkampus, paikat ja ajat ilmoitetaan myöhemmin)

2 kpl uusintamahdollisuuksia

Further information

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (6.6.2003/424).

Suullinen ja kirjallinen kielitaitosi arvioidaan erikseen arviointiasteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, arvioitaviin palautustehtäviin, suulliseen ryhmätyöhön sekä kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 You can mainly communicate understandably in speech and writing in simple and routine work tasks and other situations although your language use is at times slow and incoherent. You understand the central content of clear speech and text dealing with familiar topics. You have a sufficient command of the basic structures and vocabulary for the delivery of the message. The level of your pronunciation is sufficient for the delivery of the main content of your message. You act responsibly and abide by established agreements.

2 You are able to communicate understandably in speech and writing in familiar and routine work tasks and situations although your language use is at times slow and incoherent. You understand clear speech and text dealing with familiar topics. You have an adequate command of the basic structures of the language. Your vocabulary is sufficient for everyday situations and reasonably adequate for basic field-specific situations. The level of your pronunciation is sufficient for the delivery of the content of your message. You act responsibly and abide by established agreements.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 You can manage well in speech and writing in your work tasks and other everyday situations. You are able to write a text with coherent content. You understand speech with a normal tempo but unusual topics and speech deviating from standard use cause difficulties. You can understand even demanding written content related to your field although some details may remain unclear. You can use the grammatical structures of the language in a versatile way, and their mistakes do not hinder communication. Your command of the vocabulary of the language is sufficient for communicating the central content in different work tasks and situations. Your pronunciation is understandable. You act responsibly and abide by established agreements.

4 You are able to communicate fluently in different situations and produce clear and fluent language with adequate style. You have no difficulty in understanding and producing speech and writing needed in working life although expressions deviating from the standard use of the language cause problems to some extent. You have a good command of the language and its use, but occasional problems may arise. You act responsibly and abide by established agreements.

Assessment criteria, excellent (5)

5 You are able to communicate with great fluency and active participation in demanding working life situations. You also portray versatility and an appropriate sense of style in your ability to apply the learning content of the course to demanding working life situations. You have no difficulties in understanding different kinds of language users although fine nuances and speech deviating significantly from standard language can sometimes be challenging. You can understand and produce demanding content in both speech and writing. Your language use is practically flawless. You act responsibly and abide by established agreements.

Qualifications

Level A2 or B1 in the European Framework of Reference.

This means that you are able to communicate understandably in speech and writing in familiar and routine situations when the course starts. You also understand clear speech and text dealing with familiar topics, such as introducing yourself and others and discussing studies and work. You have a sufficient command of the basic structures of Swedish, such as the use of personal pronouns, the use and inflection of nouns and adjectives, the verbs tenses, and the word order of main and subordinate clauses. Your vocabulary is sufficient for everyday situations. The level of your pronunciation is sufficient for the delivery of the content.

Further information

Act 6.6.2003/424 on the language skills required from personnel working in general government offices.

Oral and written language skills are assessed separately.