AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Kätilö

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-43 op)
JAMK InnoFlash 2
Yrittäjyys 3
Esihautomo 5
Hautomo 8
Demola Project 5
Vuosi Yrittäjänä 10
DreamUp-projektikurssi 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
Osaajana kehittyminen 5
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Life balance - tasapainoa elämään 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 5
Monimuototutorointi 3
Mentorointi 3
Löydä oma liikuntamuotosi 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyö, AMK 15
Kypsyysnäyte, AMK 0
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
HOITOTYÖTÄ TUKEVAT MONITIETEELLISET OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
ICT-valmiudet 3
Farmakologia 4
Anatomia ja fysiologia 5
Lääketiede 5
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
HOITOTYÖN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
Terveyden edistäminen ja ohjaaminen 3
Hoitotyön auttamismenetelmät 2
Gerontologinen hoitotyö 4
Rokottaminen 2
Lääkehoito 3
Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu 2
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 6
SISÄTAUTIEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet 4
Sisä- ja syöpätautien hoitotyö 5
Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu 5
Sisätautien hoitotyön harjoittelu 6
AKUUTTI JA PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö 5
Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi 5
Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 3
Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu 6
PERHE- JA YHTEISÖHOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
Äitiys- ja naisen hoitotyö 3
Lasten ja nuorten hoitotyö 3
Cultural nursing 3
Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu 3
Lasten hoitotyön harjoittelu 6
Äitiyshoitotyön harjoittelu 6
Naistentautien hoitotyön kirurginen harjoittelu 6
MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA KRIISIHOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu 2
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 6
SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYTTÄ EDISTÄVÄ KÄTILÖTYÖ
(Kaikki pakollisia)
Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö 4
Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö 5
Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus 5
Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen 5
Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot 5
KÄTILÖTYÖN ASIANTUNTIJUUS JA KEHITTÄMINEN
(Kaikki pakollisia)
Kätilön ammattiin kasvu 2
Kätilötyön kehittäminen 5
Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen 5
KÄTILÖTYÖN HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyön harjoittelu 22
Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyön harjoittelu 26
Synnyttäneen perheen kätilötyön harjoittelu 6
Naistentautien hoitotyön harjoittelu 6
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
METODIOPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
Tiedot, taidot ja metodit 2
Kvantitatiivinen tutkimus 5
Kvalitatiivinen tutkimus 3
Tutkiva kehittäminen 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5 op)
Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla 5
Rokotusosaamisen syventävät opinnot 1
Vapaasti valittavat opinnot 5 - 10
Seksuaaliterveyden edistäminen 5
Vahvistuva vanhemmuus 5
Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa 3 - 5
Läheisväkivallan ennaltaehkäisy 5