AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-45 op)
Osaajana kehittyminen 5
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Life balance - tasapainoa elämään 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 3 - 5
Monimuototutorointi 3 - 5
Mentorointi 3
Löydä oma liikuntamuotosi 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
Yrittäjyys 3
JAMK InnoFlash 2
Future Factory -projekti 10
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Kaikki pakollisia)
Mat1 Yhtälöt 3
Mat2 Funktiot 3
Fys1 Voima ja liike 3
Fys2 Energia 3
Mat3 Derivaatta ja integraali 3
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELLUKSET ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKASSA
(Kaikki pakollisia)
Tekniikan kemia 5
Termodynamiikan perusteet 3
Termodynamiikka 3
Fys3 Nesteet ja lämpö 3
Lämpö- ja virtaustekniikka 5
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA
(Kaikki pakollisia)
Energia ja ympäristö 5
Ympäristöfysiikka ja -kemia 5
Kehittyvät energiajärjestelmät 5
ENERGIATEKNIIKAN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
ICT-valmiudet 3
Teollisuusprosessien perusteet 4
Voimalaitostekniikka 5
Prosessisuunnittelu 5
Kiinteistöjen energiaratkaisut 5
Höyrykattilatekniikka 5
KONE- JA SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Teknillinen piirustus ja CAD 5
Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet 5
Materiaalit ja lujuusoppi 5
Sähkötekniikka 5
ENERGIATEKNIIKAN SOVELTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Säätö- ja automaatiojärjestelmät 5
Putkistosuunnittelu 5
Energiateollisuuden kunnossapito 4
Sähkövoimatekniikka 5
Teollisuustalous 4 - 5
ENERGIANTUOTANTO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Voimalaitosautomaatio 5
Painelaitesuunnittelu ja -lainsäädäntö 5
Palaminen ja päästöjen hallinta 5
KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Talotekniikka 5
Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta 5
Rakennusautomaatio 5
MONIALAINEN OSAAMINEN
(Valitaan 0-25 op)
Ennakoiva kunnossapito 5
Kunnossapidon toiminnanohjaus 5
Käyttövarmuuden hallinta 5
Kehittämistekniikat 5
Metsäteollisuus 1 5
Metsäteollisuus 2 5
Turvallisuustekniikka 5
Kiertotalouden johtaminen 5
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
Kypsyysnäyte, AMK 0
HARJOITTELU
(Valitaan 30-30 op)
Harjoittelu 5 - 30
Harjoittelu 5 - 30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
TUKIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
Mat1 Tukiopinnot 1
Mat2 Tukiopinnot 1
Mat3 Tukiopinnot 1
TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan 0-10 op)
Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa 5
Palvelutuotanto 5
Esimiestyö 5
Esimiehen vuorovaikutustaidot 5
Hankintatoimi 5
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
0 - 28
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)