Siirry suoraan sisältöön

Rakennusmestari (AMK)

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Rakennusmestari (AMK)

Laajuus:
210 op

Osaamiskuvaus

Rakennusmestarina työskentelet rakennusalan työnjohtotehtävissä sekä erilaisissa tuotannon suunnittelu- ja valvontatehtävissä vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa. Valmistuttuasi hallitset rakennustuotannon osa-alueet siten, että osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Riittävän kokemuksen hankittuasi pystyt toimimaan vastaavana työnjohtajana vaativassa kohteessa (esimerkiksi kerrostalo). Riittävän kokemuksen hankittuasi voit myös toimia tavanomaisen rakennuksen rakennus- tai pääsuunnittelijana (esimerkiksi pientalo).

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Rakennusmestari (AMK) tutkinto-ohjelmassa opinnot rakentuvat kaikille yhteisistä opinnoista, omien valintojen mukaisista syventävistä opinnoista sekä työharjoittelusta. Yhteiset opinnot sisältävät rakennustekniikan ammatillisten aiheiden lisäksi luonnontieteiden, teknologian sekä kielten ja viestinnän opintoja. Syventävinä opintoina on valittavana joko talonrakennustuotannon tai maanrakentamisen suuntautumisvaihtoehdot.

Opinnot on jaoteltu opintokokonaisuuksiin eli moduuleihin ja edelleen opintojaksoihin. Näiden toteutuksissa käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä kuten luentoja, työelämälähtöisiä harjoitus- ja projektitöitä, laboratorioharjoituksia, tietojärjestelmä- ja ohjelmistoharjoituksia, verkko-opintoja ja yritysvierailuja.

Osaamisesi kehittyy ja laajenee opintojen aikana. Tutkinnon valmiiksi saatuasi sinulla on ammatillisen asiaosaamisen lisäksi osaamista toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenten kanssa ja saat hyvät valmiudet työskentelyyn rakennustekniikan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Opintojen joustava toteuttaminen

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Työelämäläheistä oppimista sisältyy AMK-opintoihin koko opiskelun ajan, kuten ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja erilaiset työelämäprojektit. Jamkissa työelämäläheisen ja opiskelijalähtöisen oppimisen toimintamallina on Jamk Future Factory®. Se yhdistää työelämän toimijat, opiskelijat, Jamkin asiantuntijat sekä työelämäläheiset LAB- ja muut oppimisympäristöt. Opiskelijoille se tarjoaa monialaisen ja työelämäläheisen projektiopiskelun lisäksi mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden työelämätaitojaan, urapolkuja ja työelämäverkostojaan.

Myös opinnollistaminen on työelämäläheisen oppimisen mahdollisuus, jolla tarkoitetaan työn, projektiopintojen, Future Factory tms. toiminnan ja opintojen yhdistämistä. Opinnollistamisesta laaditaan suunnitelma ja dokumentoidaan se opettajan kanssa sovitulla tavalla. Lisätietoja Opiskelijalle-sivuilla.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Meiltä valmistuvat rakennusmestarit ovat sijoittuneet monipuolisesti kaikille rakennusalan sektoreille mm. työnjohto-, kiinteistöjen ylläpito- ja projektinjohtotehtäviin.

Rakennusteollisuuden kanssa tehdyn selvityksen mukaan myös tulevaisuudessa on suurta tarvetta rakennustyömaiden työnjohtajille ja vastaaville työnjohtajille, joina valmistuvana rakennusmestarina usein toimit.

Kelpoisuudet

Tutkinto yhdessä valmistumisen jälkeisen työkokemuksen kanssa antaa mahdollisuuden hakea pätevyyttä toimia vastaavana rakennustyönjohtajana vaativissa kohteissa. (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015)

Jatko-opinnot

Rakennusmestari (AMK) tutkinnon suoritettuasi voit hakeutua jatkamaan opintojasi työnjohdon rakennusinsinööriksi, jolloin suuri osa rakennusmestariopinnoista voidaan suoraan hyväksilukea insinööritutkintoon. Rakennusmestari (AMK) tutkinnon suoritettuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakeutua teknikkotason tutkinnoille tarjottavaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla myös esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelmaa on rakennettu yhteistyössä talonrakennus- ja maanrakennusteollisuuden edustajien, rakennustekniikan koulutusta tarjoavien instituutioiden ja opiskelijoiden kanssa. Osaamistavoitteiden ja tutkinnon tuottamien osaamisten määrittelyssä on hyödynnetty näiden tahojen näkemyksiä. Näkökantoja on kartoitettu kyselyiden, työpajojen, säännöllisen neuvottelukuntatyön sekä keskustelutilaisuuksien kautta.

Vastuuhenkilö

Lähdesmäki Pekka
Lehtori, Logistiikka
+358504471230
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Rakennusmestari (AMK)
Tunnus
(TRM2024KMM)
Rakennusmestari (AMK)
Tunnus
(TRM2023KMM)

Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TR00BU45-3002 Ryhmät TRM24KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TR00BU61-3001 Ryhmät TRM23KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TR00BU41-3002 Ryhmät TRM24KMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3088 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23ST
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3089 Ryhmät UTIVERKKO ZJA24KT
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3090 Ryhmät UTIVERKKO ZJA24KTE
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3093 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3094 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3095 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRPB0001-3005 Ryhmät ZJATRM23KMM TRM23KMM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus TLLY2500-3048 Ryhmät ZJA23STHAH
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TLLY2500-3049 Ryhmät ZJA23STLVKK TRM23KMM UTIVERKKO ZJA23STNO ZJK23STNO
Timing 28.08.2023 - 31.07.2024 Code TLLY2500-3050 Groups UTIVERKKO ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLLY2500-3051 Ryhmät ZJA24KTHAH
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TLHH1500-3024 Ryhmät ZJA23STHAH
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLHH1500-3025 Ryhmät ZJK24KT UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TLHH1500-3026 Ryhmät ZJK24KT UTIVERKKO
Ajoitus 01.03.2024 - 31.10.2024 Toteutuksen tunnus TLHH1500-3027 Ryhmät ZJA24KTHAH
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TRHA0001-3005 Ryhmät TRM24KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.10.2024 Toteutuksen tunnus TRHA0002-3004 Ryhmät TRM23KMM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BC02-3029
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3056 Ryhmät TRM24KMM
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3062 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3063 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3064 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3088 Ryhmät TRM24KMM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3093 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23STNO
Ajoitus 01.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3094 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3095 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3096 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3097 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 02.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3098 Ryhmät ZJA23STTA ZJAG23STR ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3064 Ryhmät ZJATRM23KMM TRM23KMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3078 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3079 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3080 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3081 Ryhmät TSA23KM
Timing 01.01.2024 - 23.02.2024 Code TZLM2300-3082 Groups TAR23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3058 Ryhmät ZJATRM23KMM TRM23KMM
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3062 Ryhmät TSA23KM
Ajoitus 01.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3063 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3071 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3073 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23STNO
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3077 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.08.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3078 Ryhmät TKN23S1 TER23S1 TRY23S1 TLS23S1
Ajoitus 03.11.2023 - 01.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3079 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Ajoitus 09.04.2024 - 28.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3080 Ryhmät ZJA24KTKVO
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRP0004-3004 Ryhmät ZJATRM23KMM TRM23KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3208 Ryhmät TRM24KMM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM2 SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Code ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM ZJATSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 18.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3251 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3260 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRTP003-3009 Ryhmät ZJATRM23KMM TRM23KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TR00BU55-3001 Ryhmät TRM23KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TR00BU63-3001 Ryhmät TRM23KMM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BU42-3001 Ryhmät ZJATRM23KMM TRM23KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TRRF0001-3004 Ryhmät TRM23KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TR00BU52-3001 Ryhmät TRM23KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TRRP0001-3008 Ryhmät TRM24KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM8300-3013 Ryhmät TRM23KMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM8300-3014 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM8300-3015 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Code ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Code ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Code ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Code ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Code ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3239
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3242
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3243
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3244
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3200
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3235
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BU43-3001 Ryhmät ZJATRM23KMM TRM23KMM
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3107 Ryhmät TSA24SR1 ZJATSA24S1
Timing 26.08.2024 - 11.10.2024 Code TZLF1300-3109 Groups TAR24S1 ZJATAR24SS
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3113 Ryhmät TRM24KMM ZJATRM24KMM
Ajoitus 13.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3117 Ryhmät TSA25KM ZJATSA25KM
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3122
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3123
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TRPB0001-3007 Ryhmät TRM24KMM ZJATRM24KMM
Ajoitus 30.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TLLY2500-3057 Ryhmät TRM24KMM ZJM24STVGLA UTIVERKKO ZJA24STVVL ZJA25KTNO ZJA24STNO ZJK24STNO
Ajoitus 26.08.2024 - 31.10.2024 Toteutuksen tunnus TLLY2500-3060 Ryhmät ZJA24STHA1
Ajoitus 07.01.2025 - 31.03.2025 Toteutuksen tunnus TLLY2500-3061 Ryhmät ZJA25KTHA1
Ajoitus 26.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TLHH1500-3031 Ryhmät ZJA24STHA1
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3003 Ryhmät MPT24S1 ZJAMPT24S1
Ajoitus 22.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3006 Ryhmät ZJATTV24S2 TTV24S2 TTV24S3 TKN24SA TKN24SB ZJATTV24S3 ZJATTV24SM TTV24SM TSA24SR1 TSA24SR2 TTV24S1 LMS24SM TKN24SM TER24SM TER24S1 TLS24SMM TRY24S1 TLS24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 30.04.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3007 Ryhmät TRM25KMM TLS25KMM TSA25KM
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3016 Ryhmät KPV24S1 KPI24S1
Timing 13.01.2025 - 19.05.2025 Code ZZ00CB60-3017 Groups ZJAHBI24S1 HBI24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3020 Ryhmät ZJASAR24SM SAR24SM ZJASAR24S1 SAR24S1
Ajoitus 28.10.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3021 Ryhmät STT24S1 ZJASOS24SM ZJASTT24S1 SOS24SM
Ajoitus 30.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3022 Ryhmät ZJA24STINO ZJA24STIDI ZJA25KTINO
Ajoitus 17.08.2024 - 30.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3023 Ryhmät ZJM24STVGR ZJM24STVGSA ZJM24STVGK ZJM24STVGLA ZJM24STIVGA ZJM24STIVGIL ZJM24STVGSL ZJM24STVGLL
Ajoitus 19.08.2024 - 27.10.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3024 Ryhmät ZJASKO24SM SKO24SM ZJASFT24S1 SFT24S1
Timing 21.08.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CB60-3026 Groups TIC24S2 ZJATTV24S2 TTV24S2 TTV24S3 ZJATTV24S3 ZJATAR24SS ZJATTV24SM TTV24SM TLP24VS TTV24S1 TAR24S1 TIC24S1 TLP24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3027 Ryhmät SAR24S2
Ajoitus 02.09.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CK91-3001
Ajoitus 04.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD13-3003
Ajoitus 07.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CD13-3004
Ajoitus 26.08.2024 - 11.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BU53-3001 Ryhmät TRM23KMM
Ajoitus 02.09.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3073 Ryhmät TER24SM ZJATER24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3074 Ryhmät TER24S1 ZJATER24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3108 Ryhmät TER24S1 ZJATER24S1
Timing 14.10.2024 - 31.12.2024 Code TZLM1300-3111 Groups TAR24S1 ZJATAR24SS
Ajoitus 07.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3115 Ryhmät TRM25KMM
Ajoitus 03.03.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3119 Ryhmät TSA25KM ZJATSA25KM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3120 Ryhmät TER24SM ZJATER24SM
Ajoitus 01.01.2025 - 30.04.2025 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3122 Ryhmät ZJM24STVGR ZJM24STVGSA ZJM24STVGK ZJM24STVGLA ZJM24STG ZJM24STIG ZJM24STIVGA ZJM24STIVGIL ZJM24STVGSL ZJM24STVGLL
Ajoitus 13.01.2025 - 30.04.2025 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3124
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3126
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3085 Ryhmät TSA24KM ZJATSA24KM
Ajoitus 18.11.2024 - 09.02.2025 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3096 Ryhmät TER24S1 ZJATER24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3103 Ryhmät TRM24KMM ZJATRM24KMM
Ajoitus 26.08.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3104 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 18.11.2024 - 09.02.2025 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3106 Ryhmät TER24SM ZJATER24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3066 Ryhmät TSA24KM ZJATSA24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3074 Ryhmät TRM24KMM ZJATRM24KMM
Ajoitus 18.11.2024 - 09.02.2025 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3075 Ryhmät TER24SM ZJATER24SM
Ajoitus 18.11.2024 - 09.02.2025 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3076 Ryhmät TER24S1 ZJATER24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 06.10.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3084 Ryhmät TER24S1 ZJATER24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3090 Ryhmät ZJM24STVGR ZJM24STVGSA ZJM24STVGK ZJM24STVGLA ZJM24STG ZJM24STIG ZJM24STIVGA ZJM24STIVGIL ZJM24STVGSL ZJM24STVGLL
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3016 Ryhmät TER24S1 ZJATER24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3018 Ryhmät TSA24S1 TSA24SR1 ZJATSA24S1 TSA24SR2
Ajoitus 01.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3026 Ryhmät TSA25KM ZJATSA25KM
Ajoitus 12.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3027 Ryhmät TER24SM ZJATER24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3034 Ryhmät ZJASFT24S1 SFT24S1 ZJA24SS
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3035 Ryhmät ZJM24SSVGSA ZJM24SSVGKL ZJM24SSVGKA ZJM24SSVGSL
Ajoitus 19.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3036 Ryhmät ZJASOS24SM SOS24SM
Ajoitus 19.08.2024 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3037 Ryhmät ZJASKO24SM SKO24SM
Ajoitus 19.08.2024 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3038 Ryhmät ZJASAR24S1 SAR24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3039 Ryhmät ZJASAR24SM SAR24SM ZJA24SS
Ajoitus 19.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3041 Ryhmät SAR24S2
Ajoitus 01.08.2024 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3042 Ryhmät STT24S1 ZJASTT24S1 ZJA24SS
Ajoitus 26.08.2024 - 23.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3043 Ryhmät ZJA24SHPM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3047 Ryhmät ZJA24SSA
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00CP73-3001 Ryhmät TRM23KMM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3209 Ryhmät ZJASAR23S1 SAR23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3245 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 26.08.2024 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3258 Ryhmät SFT23SM
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BU57-3001 Ryhmät TRM23KMM
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TRRTP003-3011 Ryhmät TRM24KMM ZJATRM24KMM
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BU42-3002 Ryhmät TRM24KMM ZJATRM24KMM
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TRRTP002-3003 Ryhmät TRY22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TRRTP002-3004 Ryhmät TRM23KMM
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BU54-3001 Ryhmät TRM23KMM
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BU62-3001 Ryhmät TRM23KMM
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3001
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3002
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3003
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3004
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3005
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3007
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3008
Timing 26.08.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3009
Timing 26.08.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3010
Timing 30.08.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3011
Timing 05.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3012
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3013
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3014
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3015
Timing 12.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3016
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3017
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3018
Timing 09.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3019
Timing 09.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3020
Timing 16.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3021
Timing 16.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3022
Timing 16.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3023
Timing 21.10.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3024
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3052
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3053
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3054
Ajoitus 07.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3055 Ryhmät ZJA24SSA
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3003
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3004
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3005
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3006
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3007
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3008
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3009
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3010
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3011
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3012
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3013
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3014
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3015
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3016
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3017
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3018
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3019
Ajoitus 09.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3020
Ajoitus 09.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3021
Ajoitus 16.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3022
Ajoitus 16.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3023
Ajoitus 21.10.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3024
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3052
Ajoitus 07.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3053 Ryhmät ZJA24SSA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD02-3050 Ryhmät ZJA24SSA
Ajoitus 07.05.2025 - 11.06.2025 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3017
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BU43-3002 Ryhmät TRM24KMM ZJATRM24KMM
Ajoitus 07.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CK90-3013 Ryhmät ZJA24SSA
Timing 16.09.2024 - 16.12.2024 Code ZZ00CK90-3006
Timing 17.09.2024 - 17.12.2024 Code ZZ00CK90-3007
Timing 17.09.2024 - 17.12.2024 Code ZZ00CK90-3008
Ajoitus 06.09.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CK90-3003
Ajoitus 25.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CK90-3005
Timing 26.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CK90-3011
Ajoitus 25.09.2024 - 11.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CK90-3004
Ajoitus 16.09.2024 - 02.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CK90-3009
Ajoitus 19.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CK90-3012