AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Rakennusmestari (AMK)

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Rakennusmestari (AMK)

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta