AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Musiikkipedagogi (AMK)

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Musiikkipedagogi (AMK)

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta