AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Musiikkipedagogi

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
Osaajana kehittyminen 5
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Life balance - tasapainoa elämään 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 3 - 5
Monimuototutorointi 3 - 5
Mentorointi 3
Löydä oma liikuntamuotosi 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän ruotsi 4
Työelämän englanti 4
Työelämän viestintä 3
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
JAMK InnoFlash 2
Yrittäjyys 3
Future Factory -projekti 10
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20-22 op)
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
Kypsyysnäyte, AMK 0
Monitieteinen musiikintutkimus (EduFutura-tarjonta) 2
MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN (POP/JAZZ)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz) 5
Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz) 5
Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz) 5
Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz) 5
MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN (KLASSINEN)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-16 op)
Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen) 9
Musiikin hahmottaminen 2 (klassinen) 7
MUSIIKIN LUOVA TUOTTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-29 op)
Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz) 5
Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz) 5
Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen) 5
Musiikin kirjoittaminen 2 (klassinen) 9
Musiikillinen luovuus (EduFutura-tarjonta) 5
Laulunkirjoittamisen perusteet (EduFutura-tarjonta) 5
Säveltämisen perusteet (EduFutura-tarjonta) 5
INSTRUMENTTIOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20-32 op)
Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 1 15
Säestystaidot 5
Kuoro (EduFutura) 2
Italia kulttuurin kielenä (EduFutura-tarjonta) 5 - 10
INSTRUMENTTIOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI B
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-55 op)
Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 2 20
Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 3 15
Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 4 20
INSTRUMENTTIOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI C
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-55 op)
Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 2 15
Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 3 15
Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 4 15
Sivuinstrumentti 1 5
Sivuinstrumentti 2 5
OPETUSTYÖN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Musiikkikasvatuksen perusteet 5
Opettaminen ammattina 5
Oppiminen ja opetussuunnitelmat 5
Ohjaus ja arviointi 5
Opettaja oman työnsä kehittäjänä 5
ICT-valmiudet 3
MUSIIKIN YKSILÖ- JA RYHMÄPEDAGOGIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-50 op)
Instrumenttipedagogiikka 1 5
Instrumenttipedagogiikka 2 5
Yhtyepedagogiikka (pop/jazz) 5
Musiikin perusteiden pedagogiikka 5
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka 5
Kuoronjohto 1 5
Kuoronjohto 2 5
Orkesterinjohto 1 5
Orkesterinjohto 2 5
Taide tapahtumana (EduFutura-tarjonta) 5
VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS JA LAAJA-ALAINEN MUSIIKKIPEDAGOGIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-44 op)
Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus 5
Leikki- ja esikouluikäisten musiikkikasvatus 5
Soiton alkeisopetus ja yhteismusisointi 5
Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka (EduFutura-tarjonta) 5
Draama ja kirjallisuus (EduFutura-tarjonta) 4
Kuvataide ja media (EduFutura-tarjonta) 5
Varhaisiän tanssikasvatus (EduFutura-tarjonta) 5
Taito- ja taideaineiden integrointi (EduFutura-tarjonta) 5
Taidekasvatuksen monialainen opintojakso (EduFutura-tarjonta) 5
HARJOITTELU
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 30 op)
Pedagoginen harjoittelu 0 - 30
Muusikon harjoittelu 0 - 30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
0 - 28
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)