AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Kätilö (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 270 op

Kätilö (AMK)

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta