Ylempi AMK

Erityissosiaaliohjaus YAMK

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAMINEN
(Valitaan yksi)
Kehittyvä strategia 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
ERITYISSOSIAALIOHJAUS
(Kaikki pakollisia)
Palvelutuotannon ja hallinnon juridiikka 5
Näyttöön perustuva toiminta 5
Sosiaaliohjauksen menetelmät 5
Vaativa asiakastyö 5
Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt 5
Erityissosiaaliohjauksen syventävä ammatillisuus 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
+ Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot (YAMK)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
0 - 20
Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5
Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture 5
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2024
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-12 op)
Oppiminen ja elämänkulku 6
Koulutuksen tulevaisuus 6
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Erityispedagoginen tietoperusta 5
Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
Video pedagogisena työkaluna 5
Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)