Ylempi AMK

Projektijohtaminen YAMK (teknologia)

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-10 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-15 op)
Kehittyvä strategia 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 5-10 op)
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
Teollisuuden palveluliiketoiminta 5
Tuotannon johtaminen 5
Hankintojen johtaminen 5
Myynti ja myynnin johtaminen 5
Brand Management 5
Modern Software Development 5
Robotiikan sovellukset 5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21