Ylempi AMK

Projektijohtaminen YAMK (teknologia)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 15 - 25
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-10 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-15 op)
Kehittyvä strategia 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 40
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 5 - 10
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
Modern Software Development 5
Robotiikan sovellukset 5
Myynti ja myynnin johtaminen 5
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5
Teollisuuden palveluliiketoiminta 5
Tuotannon johtaminen 5
Hankintojen johtaminen 5
Brand Management 5
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17