Ylempi AMK

Robotiikka (YAMK)

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op

Insinööri (ylempi AMK), automaatiotekniikka

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Tutkinnon suorittanut tuntee robotiikan uusimmat kehityssuunnat sekä ymmärtää robotiikan mahdollisuudet ja rajoitukset. Hän tuntee fyysisten robottien uusimpia teknologisia ratkaisuja ja osaa kehittää robotiikkaa hyödyntäviä uusia tuotteita, palveluita sekä uutta liiketoimintaa. Hän pystyy toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä robotiikan alalla.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Opinnot koostuvat JAMKin yhteisistä yamk-opintojaksoista, tutkinto-ohjelman asiantuntijaopinnoista ja opiskelijan oppimis- ja uratavoitteita tukevista täydentävistä opinnoista. Asiantuntijaopinnoissa keskeisenä on opinnäytetyö. Opintojen (60 op) rakenne muodostuu seuraavasti:

Yhteinen Master-osaaminen 5 op
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5 op
- Tutkiva kehittäminen 5 op

Asiantuntijan ydinosaaminen 50 op
Robotiikka 20 op
- Robotiikan sovellukset 5 op
- Automaation turvallisuus 5 op
- Koneoppiminen robotiikassa 5 op
- Automaation tietoverkot ja kyberturvallisuus 5 op
Opinnäytetyö 30 op

Täydentävä osaaminen 5 op

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuotokoulutuksena, osittain verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteen mukaisesti voit tunnistaa, mitä jo osaat, jolloin voit hakea osaamisesi perusteella hyväksilukua (ks. Tutkintosääntö 17 §). Olet voinut hankkia tai hankit opintojen aikana osaamista monin eri keinoin esimerkiksi opiskelemalla toisessa korkeakoulussa, työssä, projekti- tai vapaaehtoistoiminnassa.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja opinto-oppaassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi tehdä omaan työyhteisöönsä. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä ja -projekteina.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti JAMKin ylempien AMK-tutkintojen tarjontaa.

Opinnäytetyö on työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Robotiikan tutkinto-ohjelma on suunnattu erityisesti sähkö-, automaatio-, elektroniikka ja ICT-alan AMK-insinööreille sekä muun soveltuvan koulutuksen jo suorittaneille asiantuntijoille. Tutkinto-ohjelma soveltuu niin uran alkuvaiheessa oleville kuin myös jo kokeneille ja pitkän työuran tehneille. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä teollisuudessa, muussa yritystoiminnassa tai yrittäjinä esimerkiksi vaativissa suunnittelutehtävissä tai päällikkötason tehtävissä.

Kehittyminen robotiikan asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä, sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation toiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia ja asiantuntijoita sekä JAMKin asiantuntijoita. Tutkinto-ohjelman tavoitteiden ja sisällön suunnittelu pohjautuu tutkimuksen ja työelämän edustajien kautta saatuun tietoon nykyisistä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Suunnitteluun osallistuvat säännöllisesti myös eri alojen neuvottelukunnat, joihin kuuluu joukko asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Vastuuhenkilö

Väänänen Olli
Yliopettaja, Teknologia
+358407167472
etunimi.sukunimi@jamk.fi