Ylempi AMK

Elinkaaren hallinta (YAMK)

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Käyttöomaisuuden hallinta 5
Teollisuuden palveluliiketoiminta 5
Hankintojen johtaminen 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Tutkiva kehittäminen 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21