Ylempi AMK

Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-10 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Kehittyvä strategia 5
TEKNOLOGIAOSAAMINEN JA JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20-25 op)
Uudistuva johtajuus 5
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5
Talouden ohjaus 5
Teollisuuden palveluliiketoiminta 5
Tuotannon johtaminen 5
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 5-5 op)
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Hankintojen johtaminen 5
Purchasing 5
Minne menet, logistiikka ? 5
Myynti ja myynnin johtaminen 5
Asiakkuuksien johtaminen 5
Brand Management 5
Modern Software Development 5
Toimintaympäristön analyysi 5
Robotiikan sovellukset 5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-16 op)
Oppiminen ja elämänkulku 8
Koulutuksen tulevaisuus 8
Pedagogisen osaamisen kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
Verkko osaksi opetusta 5
Video pedagogisena työkaluna 5
Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)