Ylempi AMK

Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 5 - 15
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Kehittyvä strategia 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-10 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50 - 55
TEKNOLOGIAOSAAMINEN JA JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20-25 op)
Uudistuva johtajuus 5
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5
Talouden ohjaus 5
Teollisuuden palveluliiketoiminta 5
Tuotannon johtaminen 5
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Hankintojen johtaminen 5
Purchasing 5
Minne menet, logistiikka ? 5
Myynti ja myynnin johtaminen 5
Asiakkuuksien johtaminen 5
Brand Management 5
Modern Software Development 5
Toimintaympäristön analyysi 5
Robotiikan sovellukset 5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2021-2022
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-12 op)
Oppiminen ja elämänkulku 6
Koulutuksen tulevaisuus 6
Pedagogisen osaamisen kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Verkko osaksi opetusta 5
Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
Video pedagogisena työkaluna 5
Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5