Ylempi AMK

Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 5 - 10
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Kehittyvä strategia 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-10 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50 - 55
TEKNOLOGIAOSAAMINEN JA JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20-25 op)
Uudistuva johtajuus 5
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5
Talouden ohjaus 5
Teollisuuden palveluliiketoiminta 5
Tuotannon johtaminen 5
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Hankintojen johtaminen 5
Purchasing 5
Minne menet, logistiikka ? 5
Myynti ja myynnin johtaminen 5
Asiakkuuksien johtaminen 5
Brand Management 5
Modern Software Development 5
Toimintaympäristön analyysi 5
Robotiikan sovellukset 5
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
0 - 28
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)