Ylempi AMK

Master’s Degree Programme in Digital Supply Chain Management

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-15 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-15 op)
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
Kehittyvä strategia 5
DIGITAALISEN TOIMITUSKETJUN HALLINTA
(Kaikki pakollisia)
Digitalisaatio liiketoiminnassa 5
SCM - Digitalisaatio veturina 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 5-5 op)
Hankintojen johtaminen 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)