Ylempi AMK

Organisaation ja talouden johtaminen

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAMINEN
(Valitaan 10-10 op)
Talouden ohjaus 5
Formulating Strategy 5
Uudistuva johtajuus 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-10 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAJUUS JA TALOUS
(Kaikki pakollisia)
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5
Valmentava johtajuus 5
Talousjohtamisen etiikka 5
Strateginen talousjohtaminen 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte 0
JOHTAMINEN DIGIAJASSA
(Valitaan 0-20 op)
Johtaminen digiajassa 5
Responsible Management 5
Strategic Human Resource Management 5
Brand Management 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
TALOUDEN JOHTAMINEN
(Valitaan 0-15 op)
Yrityksen verosuunnittelu 5
Johdon tietojärjestelmät 5
Project Management 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 20-20 op)