Ylempi AMK

Organisaation ja talouden johtaminen

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 25
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
Talouden ohjaus 5
Formulating Strategy 5
Uudistuva johtajuus 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50
JOHTAJUUS JA JOHTAMINEN DIGIAJASSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5
Valmentava johtajuus 5
Johtaminen digiajassa 5
Strategic Human Resource Management 5
Responsible Management 5
Uudistumiskykyinen organisaatio 5
TALOUDEN JOHTAMINEN DIGIAJASSA
(Valitaan 0-20 op)
Talousjohtamisen etiikka 5
Yrityksen verosuunnittelu 5
Strateginen talousjohtaminen 5
Johtaminen ja tietojärjestelmät 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 15
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
Brand Management 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Palvelumuotoilun johtaminen 5
Organisaation kehittäminen 3 - 10
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)