Ylempi AMK

Musiikki

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
UUSIUTUVA PEDAGOGIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka 10
Musiikkikasvatusteknologia 5
Oppimisen pelillistäminen 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 5-5 op)
Soveltava tutkimus 5
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Muutoksen johtaminen 5
Grand Study Tour, San José 5
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5
Kasvuyrittäjyyden elementit 5