Ylempi AMK

Musiikki

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
UUSIUTUVA PEDAGOGIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka 10
Musiikkikasvatusteknologia 5
Oppimisen pelillistäminen 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
Laadullinen tutkimus 5
Määrällinen tutkimus 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Muutoksen johtaminen 5
Grand Study Tour, San José 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5