Ylempi AMK

Biotalouden kehittäminen

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Tutkimus- ja kehittämisopinnot 5
BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN
(Kaikki pakollisia)
Biotalouden ekologinen perusta 5
Uudet teknologiset mahdollisuudet osana biotalouden kasvua 5
Toimintaympäristön ja talouden reunaehdot biotalouden kehittymiselle 5
Biotalouden murroksen vaikutus maaseutualueilla ja kaupungeissa 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Vapaasti valittavat opinnot ( Agrologi ylempi AMK) 5
OPINNÄYTETYÖ YLEMPI (AMK)
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö 1 (Agrologi ylempi AMK) 10
Opinnäytetyö 2 (Agrologi ylempi AMK) 20
Kypsyysnäyte 0