Ylempi AMK

Logistiikka

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAJUUS
(Kaikki pakollisia)
Johtajuuden ja oman osaamisen kehittäminen 5
Johdon laskentatoimi päätöksenteossa 5
TOIMITUSKETJUN HALLINTA
(Kaikki pakollisia)
Liiketoimintaverkostot 5
Logistiikan johtaminen 5
Hankintatoimi ja asiakkuuksien hallinta 5
TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
(Kaikki pakollisia)
Kehittämismenetelmät 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön aloitus 10
Opinnäytetyön päätös 20
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 0-0 op)