Ylempi AMK

Logistiikka

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-15 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan 10-15 op)
Uudistuva johtajuus 5
Kehittyvä strategia 5
Talouden ohjaus 5
TOIMITUSKETJUN HALLINTA
(Kaikki pakollisia)
Logistiikan johtaminen 5
Minne menet, logistiikka ? 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 5-5 op)
Hankintojen johtaminen 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21