Ylempi AMK

Logistiikka

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 5 - 10
JOHTAMINEN
(Valitaan 0-5 op)
Kehittyvä strategia 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-10 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50
TOIMITUSKETJUN HALLINTA
(Kaikki pakollisia)
Logistiikan johtaminen 5
Minne menet, logistiikka ? 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 0-5 op)
Hankintojen johtaminen 5
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)