Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, marata

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAJUUS MONINAISESSA VERKOSTOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
Liiketoimintaverkostot 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
Hankintojen johtaminen 5
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
VAIHTOEHTOISET JOHTAMISOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Muutoksen johtaminen 5
Responsible Management 5
Vastuullisuuden kehittäminen palveluliiketoiminnassa 5
Responsible Tourism 5
Innovative Concepts in Tourism and Hospitality 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Soveltava tutkimus 5
Toimintaympäristön analyysi 5
Laadullinen tutkimus 5
Määrällinen tutkimus 5
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5
Kasvuyrittäjyyden elementit 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5