Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, marata

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAMINEN
(Valitaan 2 kappaletta)
Talouden ohjaus 5
Uudistuva johtajuus 5
Kehittyvä strategia 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
VERKOSTO-OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Liiketoimintaverkostot 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Hankintojen johtaminen 5
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte 0
PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
Vastuullinen palvelujen johtaminen 5
Toimintaympäristön analyysi 5
Palveluverkoston kehittäminen 5
Responsible Management 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 20-20 op)