Siirry suoraan sisältöön

Rakennustekniikka (YAMK)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka

Laajuus:
60 op

Osaamiskuvaus

Tutkinto-ohjelma soveltuu erinomaisesti, jos haluat perehtyä keinoihin, joiden avulla voit vähentää rakentamisen ympäristöpäästöjä. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennuksia, joiden koko elinkaaren on huomioitu energiankulutukseen ja hiilijalanjälkeen vaikuttavat asiat.

Lisäksi opit soveltamaan työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Opinnoissasi painottuvat ajankohtaiset rakentamisen osa-alueet, tietomallinnus (BIM), ympäristökulu, rakennusterveys ja lainsäädäntö sekä rakentamisen ohjeistus. Opit myös käyttämään nykyaikaisia tietoteknisiä sovelluksia.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja opinto-oppaassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojaksojen luennoilla ja tehtävissä käytetään todellisia esimerkkejä rakentamisteollisuudesta. Opinnäytetyö tehdään toimeksiantavan yrityksen tarpeisiin ja kehittämiseksi.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Vähähiilinen rakentaminen on päätöksentekijöiden tiekartoissa asetettu jo hyvinkin lähelle, mutta tietämys on rakennusalalla yleisesti vähäistä. Opinnot antavat etunojan toimia aiheen asiantuntijana erilaisissa tehtävissä. Lisäksi ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden ympäristöministeriön poikkeuksellisen vaativiin tehtäviin rakentamisen suunnittelussa ja työnjohdossa. Ylempi korkeakoulututkinto auttaa myös työnhaussa.

Kelpoisuudet

Ylempää korkeakoulututkintoa vaaditaan poikkeuksellisen vaativien suunnittelutehtävien kelpoisuusvaatimuksissa (Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta - YM2/601/2015).

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelu on aloitettu Rakennustekniikan tutkimus- ja kehitystoiminnassa saatujen toimialan osaamistarpeisiin liittyvien palautteiden pohjalta. Tutkinto-ohjelman suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä näkökulmia ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia käsitellään säännöllisesti Rakennustekniikan neuvottelukunnassa. Tutkinnon sisältö tähtää tukemaan päätöksentekijöiden tavoitteita https://ym.fi/vahahiilisen-rakentamisen-tiekartta.

Vastuuhenkilö

Pekka Lähdesmäki
Lehtori, Rakennustekniikka
+358504471230
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Rakennustekniikka (YAMK), vähähiilinen rakentaminen
Tunnus
(YTR2021SS)