Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, teknologia

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAMINEN
(Valitaan 0-15 op)
Talouden ohjaus 5
Uudistuva johtajuus 5
Kehittyvä strategia 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 5-5 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
VERKOSTO-OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Liiketoimintaverkostot 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Hankintojen johtaminen 5
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 10-10 op)
Talouden ohjaus 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)