Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, teknologia

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Tutkiva kehittäminen 5
VERKOSTO-OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Liiketoimintaverkostot 5
Hankintojen johtaminen 5
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-16 op)
Oppiminen ja elämänkulku 8
Koulutuksen tulevaisuus 8
Pedagogisen osaamisen kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
Verkko osaksi opetusta 5
Video pedagogisena työkaluna 5
Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5