Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, teknologia

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 15
JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Tutkiva kehittäminen 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 40
VERKOSTO-OSAAMINEN
(Valitaan 10-15 op)
Liiketoimintaverkostot 5
Hankintojen johtaminen 5
Asiakaskokemuksen johtaminen 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 0-5 op)
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-23 op)
0 - 23
Ideasta yritykseksi 5
Yrittäjävalmennus 8
Unelmat+Inspiraatio! 3
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
DreamUp-projektikurssi 5
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2024
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-12 op)
Oppiminen ja elämänkulku 6
Koulutuksen tulevaisuus 6
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Erityispedagoginen tietoperusta 5
Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
Video pedagogisena työkaluna 5
Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)