Opinto-ohjaajankoulutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Opinto-ohjaajan professio
(Kaikki pakollisia)
Portfolio 5
Ohjauksen kehittäminen 6
Valinnaiset opinnot 5
Ohjauspalveluiden järjestäminen
(Kaikki pakollisia)
Orientoituminen ohjaukseen 5
Ohjauksen toteuttamismuodot 3
Moniammatillinen verkostotyö
(Kaikki pakollisia)
Verkosto-osaaminen 6
Hyvinvoiva oppilaitos 3
Urasuunnitteluvalmiudet
(Kaikki pakollisia)
Urasuunnitteluvalmiudet 6
Henkilökohtainen ohjaus 5
Ohjauksen lähestymistavat 6
Asiakaslähtöinen ohjaus
(Kaikki pakollisia)
Elinikäinen ohjaus 3
Oppijoiden yksilöllisyys ohjauksessa 4
Kulttuuritietoinen ja kansainvälistyvä ohjaus 3