Avoin amk, KKD, Hyvinvointivalmennus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
ORIENTAATIO OPINTOIHIN (3 op)
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 3
ASIAKASLÄHTÖINEN HYVINVOINTI (9 op)
(Kaikki pakollisia)
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN (25 op)
(Kaikki pakollisia)
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6
Toimintakyvyn arviointi 4
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä 5
Liikunnan ohjaaminen 3
Life balance - tasapainoa elämään 5
HYVINVOINTIOSAAJANA KEHITTYMINEN (13 op)
(Kaikki pakollisia)
Yrittäjyys 3
Kehittyvä asiantuntijuus I 10
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
Green Care perusteet 5
Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5