Avoin amk, KKD, Kotikuntoutus kotihoidossa

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄ- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN (11 op)
(Kaikki pakollisia)
ICT-valmiudet 3
Yrittäjyys 3
Oman työn kehittäminen, johtaminen ja palvelumuotoilu 5
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ASIAKKUUSOSAAMINEN (29 op)
(Kaikki pakollisia)
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
Gerontologinen hoitotyö 3
Gerontologisen kuntoutuksen menetelmät 5
Kuntoutustarpeen arviointi I 3
Kuntoutustarpeen arviointi II 3
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
KUNTOUTUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA OHJAUSOSAAMINEN (15 op)
(Kaikki pakollisia)
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
Kuntoutuksen lähtökohdat 3
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö 5
Ympäristön arviointi ja muokkaaminen 3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä 5