Avoin amk, KKD, Hyvinvointivalmennuksen KKD

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Osaajana kehittyminen 5
Toimintakyvyn arviointi 4
Liikunnan ohjaaminen 5
Ravitsemus osana hyvinvointia 3
Green Care perusteet 5
Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5
Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen 5
Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa 5
Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5
Life balance - tasapainoa elämään 5
Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla 5
Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5