Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
ORIENTOIVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa 5
SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Musiikkiterapian soveltava käyttö osana yhteisömuusikon toimintaa 5
Taidelähtöiset menetelmät hyvinvoinnin edistäjänä 5
Musiikilliset valmiudet 5
KEHITTÄMISPROJEKTI
(Kaikki pakollisia)
Kehittämisprojekti 10