Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
ORIENTOIVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa 5
SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Musiikkiterapian soveltava käyttö osana yhteisömuusikon toimintaa 6
Yhteismusisoinnin valmiudet 5
Taidelähtöiset menetelmät hyvinvoinnin edistäjänä 4
KEHITTÄMISPROJEKTI
(Kaikki pakollisia)
Kehittämisprojekti 10