Siirry suoraan sisältöön

Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZZZ1921-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

3 - 5

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 15

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Jenni Ikola-Mäki

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää työssään Lapset Puheeksi-menetelmän lokikirjaa ja keskustella perheiden kanssa voimavaralähtöisesti. Hän osaa järjestää Lapset puheeksi neuvonpidon ja toimia siinä moniammatillisen työryhmän jäsenenä tai vetäjänä. Opiskelija osaa keskustella perheiden kanssa lasten kehityksestä ja kehitysympäristöjen merkityksestä lapsen kasvulle ja hyvinvoinnille. . Opiskelija osaa kartoittaa keskeiset toimijat lapsen ja perheen elämässä ja toimia moniammatillisessa yhteistyössä perheen tarpeiden mukaisesti.

Sisältö

Lapset puheeksi-menetelmään tutustuminen ja opetteleminen. Oma-aloitteinen toiminta moniammatillisessa yhteistyössä. Palvelujen ja eri toimijoiden yhteistyön saumattomuus perheen näkökulmasta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Menetelmään ja opintokokonaisuuteen liittyvä materiaali saatavilla oppimisympäristössä.
Tietoa ja materiaalia menetelmästä saa MIELI ry:n sivuilta https://mieli.fi/fi ja
Toimiva lapsi & perhe-työ MIELI ry https://mieli.fi/fi/kehittämistoiminta/lapset-ja-nuoret/toimiva-lapsi-perhe-työ

Opetusmenetelmät

Verkkopedagogiikka
Kontaktiopetus verkossa
Menetelmän harjoittelu pari- ja ryhmätyöskentelyn sekä casetyöskentelyn avulla
Keskustelujen itsenäinen harjoittelu ja itsenäinen työskentely oppimistehtävien parissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Keskusteluja voi harjoittella harjoittelujen yhteydessä, jos se on opintojakson aikana mahdollista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op 81h;
Ennakkotehtävä 4h
Kontaktiopetus verkossa 18h (5 kontaktia)
Lapset puheeksi-keskustelut 8h
Kirjalliset tehtävät 21h
Itsenäinen työskentely 30h

5op 135h;
Ennakkotehtävä 4h
Kontaktiopetus verkossa 18h (5 kontaktia)
Lapset Puheeksi-keskustelut 8h
Kirjalliset tehtävät 38h
Oppimispäiväkirja 17h
Itsenäinen työskentely 50h

Sisällön jaksotus

Itsenäinen työskentely ajoittuu koko opintojaksolle ja opiskelijan oppimisprosessi etenee etäkontaktien ja itsenäisen työskentelyn vuorottelevana kokonaisuutena.

Lisätietoja opiskelijoille

CampusOnline 10 paikkaa
AvoinAMK 5 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty;
Osaat käyttää lapset puheeksi-menetelmän lokikirjoja ja tukea perhettä Lapset puheeksi prosessissa.

Osaat keskustella perheiden kanssa lapsen kehityksestä ja osoitat tunnistavasi kehitysympäristöjen merkityksen lapsen kasvulle ja hyvinvoinnille.

Osoitat ymmärtäväsi osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaat tukea perheen osallisuutta Lapset puheeksi-prosessissa.

Osoitat tunnistavasi keskeisiä toimijoita perheen elämässä eri palveluissa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hahmottaa perheiden terveyden edistämisen tavoitteita ja menetelmiä lapsiperheiden palveluiden kentässä. Opiskelijalla on ymmärrys sivistys-, sosiaali- ja terveysalan moniammatillisesta yhteistyöstä.