Siirry suoraan sisältöön

Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 2Laajuus (20 op)

Tunnus: KP00BA71

Laajuus

20 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Heidi Ilves
 • Tiina Takkinen
 • Eliisa Suni
 • Hanne Wirta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi pystyt ilmaisemaan itseäsi pääinstrumentillasi luontevasti, laadukkaasti ja tyylinmukaisesti tason mukaiset instrumenttikohtaiset vaatimukset huomioiden. Osaat arvioida instrumenttiosaamisesi tason realistisesti ja ymmärrät sekä sen jatkuvan ylläpitämisen ja kehittämisen merkityksen. Omaat valmiudet jatkuvaan oppimiseen pääinstrumentillasi. Osaat valita yhteistyössä opettajasi kanssa teknistä tasoasi vastaavaa ja itsellesi sopivaa, kehittymisesi kannalta optimaalista ohjelmistoa. Asetat yhteistyössä opettajasi kanssa instrumenttiosaamisesi kannalta relevantteja tavoitteita. Ymmärrät kehittymisesi kannalta oikeiden harjoittelumenetelmien tärkeyden ja harjoittelet opettajasi ohjauksessa tarkoituksenmukaisesti. Osaat toimia joustavasti erilaisissa kokoonpanoissa ja otat vastuun oppimisesta myös ryhmässä. Osaat järjestää ja jakaa suoratoiston eli striimauksen suoratoistokanavassa. Osaat tallentaa, muokata ja jakaa videokuvaa mobiillitallentimella. Ymmärrät ergonomian ja kuulonhuollon merkityksen ja hyödynnät niitä työskentelyssäsi. Osaat suunnitella, valmistaa, organisoida ja markkinoida konsertin.

Osaamiset: oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen, musiikillinen osaaminen

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet pääinstrumenttisi teknisiä taitoja, musiikin tyylikausien ja -lajien tuntemusta sekä ohjelmistoa, nuotinlukua, musiikillista luovuutta ja tulkintaa, esiintymistä, yhteismusisointia ja digitaitoja. Instrumenttikohtaiset sisällöt: https://intra.jamk.fi/opiskelijat/hyvi/Documents/Musiikin%20instrumenttiopinnot.pdf

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1:
Hallitset välttävästi pääinstrumenttisi tärkeimmät tekniset perusasiat. Äänen laatu, sävelpuhtaus sekä rytmiikan ja tempon hallinta ovat suurilta osin puutteellista. Soittosi on musiikillisesti vaatimatonta, tyylinmukaisuudessa ja kokonaisilmaisussa on runsaasti kehitettävää. Tulkintatahto ja kappaleiden luonteet eivät välity. Osaat välttävästi arvioida osaamistasi, ja sinulla on heikohkot valmiudet pääinstrumenttisi jatkuvaan oppimiseen. Opintojaksoon liittyvät tiedot ja taidot ovat sinulla heikosti hallinnassa. Otat heikosti vastuuta oppimisestasi ja itsesi kehittämisestä. Selviät välttävästi konserttisi toteuttamisesta.

Tyydyttävä 2:
Hallitset tyydyttävästi pääinstrumenttisi tärkeimmät tekniset perusasiat. Äänen laatu, sävelpuhtaus sekä rytmiikan ja tempon hallinta ovat monin paikoin puutteellista. Soittosi on musiikillisesti korrektia, mutta tyylinmukaisuudessa, kokonaisilmaisussa ja tulkinnassa on vielä runsaasti kehitettävää. Kappaleiden luonteet eivät täysin välity. Osaat arvioida osaamistasi tyydyttävästi, ja sinulla on kohtuulliset valmiudet pääinstrumenttisi jatkuvaan oppimiseen. Opintojaksoon liittyvät tiedot ja taidot ovat sinulla jokseenkin hallinnassa. Otat melko heikosti vastuuta oppimisestasi ja itsesi kehittämisestä. Selviät tyydyttävästi konserttisi toteuttamisesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3:
Hallitset hyvin pääinstrumenttisi tärkeimmät tekniset perusasiat. Äänen laatu, sävelpuhtaus sekä rytmiikan ja tempon hallinta ovat melko hyvin hallinnassa. Soitostasi ilmenee musikaalisuus, pyrkimys hyvään rytmin ja tempon käsittelyyn sekä tyylinmukaiseen tulkintaan. Kokonaisilmaisussa on vielä kehitettävää. Kappaleiden luonteet välittyvät. Työskentelyssäsi on nähtävissä työelämälähtöinen ja ammattimainen tavoitteellisuus. Osaat arvioida osaamistasi hyvin, ja sinulla on hyvät valmiudet pääinstrumenttisi jatkuvaan oppimiseen. Opintojaksoon liittyvät tiedot ja taidot ovat sinulla hyvin hallinnassa. Otat vastuuta oppimisestasi ja itsesi kehittämisestä. Osaat suunnitella, organisoida ja markkinoida konserttisi.

Kiitettävä 4:
Hallitset kiitettävästi pääinstrumenttisi tärkeimmät tekniset perusasiat. Äänen laatu, sävelpuhtaus sekä rytmiikan ja tempon hallinta ovat hyvin hallinnassa. Soitostasi ilmenee musikaalisuus, hyvä rytmin ja tempon käsittely sekä tyylinmukainen tulkinta. Kappaleiden luonteet välittyvät kiitettävästi. Työskentelysi on työelämälähtöistä ja ammattimaisesti tavoitteellista. Osaat arvioida osaamistasi hyvin, ja sinulla on kiitettävät valmiudet pääinstrumenttisi jatkuvaan oppimiseen. Opintojaksoon liittyvät tiedot ja taidot ovat sinulla kiitettävästi hallinnassa. Otat vastuun oppimisestasi ja itsesi kehittämisestä. Osaat suunnitella, organisoida ja markkinoida konserttisi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Hallitset erinomaisesti pääinstrumenttisi tärkeimmät tekniset perusasiat. Äänen laatu, sävelpuhtaus sekä rytmiikan ja tempon hallinta ovat erittäin hyvin hallinnassa. Soitostasi ilmenee musikaalisuus, erittäin hyvä rytmin ja tempon käsittely sekä vakuuttava, tyylinmukainen tulkinta. Kappaleiden luonteet välittyvät erinomaisesti. Työskentelysi on työelämälähtöistä ja vakuuttavan ammattimaisesti tavoitteellista. Osaat arvioida osaamistasi hyvin, ja sinulla on erinomaiset valmiudet pääinstrumenttisi jatkuvaan oppimiseen. Opintojaksoon liittyvät tiedot ja taidot ovat sinulla erinomaisesti hallinnassa. Otat esimerkillisesti vastuun oppimisestasi ja itsesi kehittämisestä. Osaat itsenäisesti suunnitella, organisoida ja markkinoida konserttisi.

Lisätiedot

Opiskelijan oikeus instrumenttiopintoihin:

Opiskelijan instrumenttiopetus voidaan evätä, jos muut opinnot eivät etene opettajatutorin/opintojen ohjaajan ja päällikön kanssa sovitulla tavalla. Lukuvuoden aikana suoritettujen opintojen vähimmäisopintopistemäärän tulee olla 40 op. Muussa tapauksessa seuraavan lukuvuoden instrumenttiopetus joutuu tarkasteluun.

Jos opiskelijalla on opinnot aloittaessaan suoritettuna aiempia korkeakoulutasoisia instrumenttiopintoja, niin annettavan instrumenttiopetuksen määrä arvioidaan opiskelijakohtaisesti. Tutkinnon osaamistavoitteen saavuttamiseen tarvittavaa instrumenttiopetuksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon opiskelijan ennen opintojen alkua saavuttama instrumentin osaamistaso. Tutkinto-ohjelman päällikkö päättää annettavan opetuksen määrän opintojen alussa.

Ilmoittautumisaika

02.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
Opettaja
 • Kaija Kivioja
 • Tuomas Niininen
 • Juha Kujanpää
 • Päivi Virolainen-Kalpio
 • Eeva Oksala
 • Heidi Ilves
 • Niklas Winter
 • Heikki Laine
 • Sami Lehto
 • Teemu Viinikainen
 • Hanne Wirta
 • Rita Varonen
Ryhmät
 • KPD21VS
  Musiikkipedagogi (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • KPD20S1
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi pystyt ilmaisemaan itseäsi pääinstrumentillasi luontevasti, laadukkaasti ja tyylinmukaisesti tason mukaiset instrumenttikohtaiset vaatimukset huomioiden. Osaat arvioida instrumenttiosaamisesi tason realistisesti ja ymmärrät sekä sen jatkuvan ylläpitämisen ja kehittämisen merkityksen. Omaat valmiudet jatkuvaan oppimiseen pääinstrumentillasi. Osaat valita yhteistyössä opettajasi kanssa teknistä tasoasi vastaavaa ja itsellesi sopivaa, kehittymisesi kannalta optimaalista ohjelmistoa. Asetat yhteistyössä opettajasi kanssa instrumenttiosaamisesi kannalta relevantteja tavoitteita. Ymmärrät kehittymisesi kannalta oikeiden harjoittelumenetelmien tärkeyden ja harjoittelet opettajasi ohjauksessa tarkoituksenmukaisesti. Osaat toimia joustavasti erilaisissa kokoonpanoissa ja otat vastuun oppimisesta myös ryhmässä. Osaat järjestää ja jakaa suoratoiston eli striimauksen suoratoistokanavassa. Osaat tallentaa, muokata ja jakaa videokuvaa mobiillitallentimella. Ymmärrät ergonomian ja kuulonhuollon merkityksen ja hyödynnät niitä työskentelyssäsi. Osaat suunnitella, valmistaa, organisoida ja markkinoida konsertin.

Osaamiset: oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen, musiikillinen osaaminen

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet pääinstrumenttisi teknisiä taitoja, musiikin tyylikausien ja -lajien tuntemusta sekä ohjelmistoa, nuotinlukua, musiikillista luovuutta ja tulkintaa, esiintymistä, yhteismusisointia ja digitaitoja. Instrumenttikohtaiset sisällöt: https://intra.jamk.fi/opiskelijat/hyvi/Documents/Musiikin%20instrumenttiopinnot.pdf

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Instrumenttikohtainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Ohjatut instrumentti- ja yhteismusisointitunnit, itsenäinen työskentely, esiintymiset ja niihin liittyvät käytännön järjestelyt sekä markkinointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen ja opettajan ohjauksessa tapahtuva työskentely 540h

Lisätietoja opiskelijoille

Jatkuva ohjaavan opettajan palaute sekä itsearviointi, taiteellinen näyttö, käytännön valmiuksien näyttö (pop/jazz-instrumentit ja klassinen laulu)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Hallitset välttävästi pääinstrumenttisi tärkeimmät tekniset perusasiat. Äänen laatu, sävelpuhtaus sekä rytmiikan ja tempon hallinta ovat suurilta osin puutteellista. Soittosi on musiikillisesti vaatimatonta, tyylinmukaisuudessa ja kokonaisilmaisussa on runsaasti kehitettävää. Tulkintatahto ja kappaleiden luonteet eivät välity. Osaat välttävästi arvioida osaamistasi, ja sinulla on heikohkot valmiudet pääinstrumenttisi jatkuvaan oppimiseen. Opintojaksoon liittyvät tiedot ja taidot ovat sinulla heikosti hallinnassa. Otat heikosti vastuuta oppimisestasi ja itsesi kehittämisestä. Selviät välttävästi konserttisi toteuttamisesta.

Tyydyttävä 2:
Hallitset tyydyttävästi pääinstrumenttisi tärkeimmät tekniset perusasiat. Äänen laatu, sävelpuhtaus sekä rytmiikan ja tempon hallinta ovat monin paikoin puutteellista. Soittosi on musiikillisesti korrektia, mutta tyylinmukaisuudessa, kokonaisilmaisussa ja tulkinnassa on vielä runsaasti kehitettävää. Kappaleiden luonteet eivät täysin välity. Osaat arvioida osaamistasi tyydyttävästi, ja sinulla on kohtuulliset valmiudet pääinstrumenttisi jatkuvaan oppimiseen. Opintojaksoon liittyvät tiedot ja taidot ovat sinulla jokseenkin hallinnassa. Otat melko heikosti vastuuta oppimisestasi ja itsesi kehittämisestä. Selviät tyydyttävästi konserttisi toteuttamisesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Hallitset hyvin pääinstrumenttisi tärkeimmät tekniset perusasiat. Äänen laatu, sävelpuhtaus sekä rytmiikan ja tempon hallinta ovat melko hyvin hallinnassa. Soitostasi ilmenee musikaalisuus, pyrkimys hyvään rytmin ja tempon käsittelyyn sekä tyylinmukaiseen tulkintaan. Kokonaisilmaisussa on vielä kehitettävää. Kappaleiden luonteet välittyvät. Työskentelyssäsi on nähtävissä työelämälähtöinen ja ammattimainen tavoitteellisuus. Osaat arvioida osaamistasi hyvin, ja sinulla on hyvät valmiudet pääinstrumenttisi jatkuvaan oppimiseen. Opintojaksoon liittyvät tiedot ja taidot ovat sinulla hyvin hallinnassa. Otat vastuuta oppimisestasi ja itsesi kehittämisestä. Osaat suunnitella, organisoida ja markkinoida konserttisi.

Kiitettävä 4:
Hallitset kiitettävästi pääinstrumenttisi tärkeimmät tekniset perusasiat. Äänen laatu, sävelpuhtaus sekä rytmiikan ja tempon hallinta ovat hyvin hallinnassa. Soitostasi ilmenee musikaalisuus, hyvä rytmin ja tempon käsittely sekä tyylinmukainen tulkinta. Kappaleiden luonteet välittyvät kiitettävästi. Työskentelysi on työelämälähtöistä ja ammattimaisesti tavoitteellista. Osaat arvioida osaamistasi hyvin, ja sinulla on kiitettävät valmiudet pääinstrumenttisi jatkuvaan oppimiseen. Opintojaksoon liittyvät tiedot ja taidot ovat sinulla kiitettävästi hallinnassa. Otat vastuun oppimisestasi ja itsesi kehittämisestä. Osaat suunnitella, organisoida ja markkinoida konserttisi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Hallitset erinomaisesti pääinstrumenttisi tärkeimmät tekniset perusasiat. Äänen laatu, sävelpuhtaus sekä rytmiikan ja tempon hallinta ovat erittäin hyvin hallinnassa. Soitostasi ilmenee musikaalisuus, erittäin hyvä rytmin ja tempon käsittely sekä vakuuttava, tyylinmukainen tulkinta. Kappaleiden luonteet välittyvät erinomaisesti. Työskentelysi on työelämälähtöistä ja vakuuttavan ammattimaisesti tavoitteellista. Osaat arvioida osaamistasi hyvin, ja sinulla on erinomaiset valmiudet pääinstrumenttisi jatkuvaan oppimiseen. Opintojaksoon liittyvät tiedot ja taidot ovat sinulla erinomaisesti hallinnassa. Otat esimerkillisesti vastuun oppimisestasi ja itsesi kehittämisestä. Osaat itsenäisesti suunnitella, organisoida ja markkinoida konserttisi.

Lisätiedot

Opiskelijan oikeus instrumenttiopintoihin:

Opiskelijan instrumenttiopetus voidaan evätä, jos muut opinnot eivät etene opettajatutorin/opintojen ohjaajan ja päällikön kanssa sovitulla tavalla. Lukuvuoden aikana suoritettujen opintojen vähimmäisopintopistemäärän tulee olla 40 op. Muussa tapauksessa seuraavan lukuvuoden instrumenttiopetus joutuu tarkasteluun.

Jos opiskelijalla on opinnot aloittaessaan suoritettuna aiempia korkeakoulutasoisia instrumenttiopintoja, niin annettavan instrumenttiopetuksen määrä arvioidaan opiskelijakohtaisesti. Tutkinnon osaamistavoitteen saavuttamiseen tarvittavaa instrumenttiopetuksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon opiskelijan ennen opintojen alkua saavuttama instrumentin osaamistaso. Tutkinto-ohjelman päällikkö päättää annettavan opetuksen määrän opintojen alussa.