Siirry suoraan sisältöön

Orkesterinjohto 1Laajuus (5 op)

Tunnus: KP00BA86

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Rita Varonen

Osaamistavoitteet

Olet perehtynyt orkesterinjohtajan työn eri osa-alueisiin ja tunnet orkesterin instrumenttina ja osaat lukea erilaisia orkesteripartituureja. Hallitset orkesterin johtamiseen ja harjoituttamiseen liittyvät perustaidot ja pystyt itsenäisesti työskentelemään erilaisten kokoonpanojen kanssa.Osaat lukea transponoivat instrumentit partituurista. Osaat aloittaa ja lopettaa kappaleita.Opit johtamaan yhteen, kahteen, kolmeen ja neljään.Omaat valmiudet seurata digitalisaatiokehitystä. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida musiikin oppimistilanteita.

Sisältö

Johtamis- ja harjoituttamistekniikka.
Partituurianalyysi .
Transponointi ja soitintuntemus .
Ryhmänhallinta .
Orkesterinjohtajan sanallinen ja sanaton peruskommunikaatio .
Alustava perehtyminen orkesteriohjelmistoon.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

2 Tyydyttävä: Osaat vain osittain aloittaa ja lopettaa kappaleita Tempo ja pulssiongelmia esiintyvät useasti. Välillä sotket johtaessasi 1,2,3,4 kaavat. Et tunnista puutteitasi. Saavutit joitakin oppimistulosten tavoitteista. Otat vain ajoittain vastuuta oppimisestasi sekä itsesi kehittämisestä opintojaksolla.

1 välttävä:. Et osaa kunnolla aloittaa ja lopettaa kappaleita Tempo ja pulssiongelmia esiintyvät jatkuvasti. Sekoitat jatkuvasti johtaessasi 1,2,3,4 kaavat. Osaat arvioida osaamistaan suhteellisen heikosti.. Saavutit heikosti oppimistulosten tavoitteet. Otat vain harvoin vastuuta oppimisestasi sekä itsesi kehittämisestä opintojaksolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 Hyvä: Osaat aloittaa ja lopettaa kappaleita mutta tempo- ja pulssiongelmia saattaa esiintyä. Osaat johtaa 1,2,3,4 kaavat keskivertotasolla. Osaat tunnistaa puutteita osaamisessasi. Olet saavuttanut osittain oppimistulosten tavoitteet. Otat vaihtelevasti vastuuta oppimisestaan sekä itsensä kehittämisestä opintojaksolla.

4 Kiitettävä: Osaat aloittaa ja lopettaa kappaleita kohtuullisen hyvin. Osaat johtaa 1,2,3,4 kaavat kiitettävällä tasolla. Osaat arvioida osaamistasi melko hyvin. Hallitset opintojaksoon liittyvät tiedot ja taidot. Olet saavuttanut melkein kaikki oppimistulosten tavoitteet. Otat suhteellisen hyvin vastuuta oppimisestaan sekä itsesi kehittämisestä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 erinomainen: Osaat aloittaa ja lopettaa kappaleita erittäin hyvin. Osaat johtaa ykkös, kakkos, kolmos ja nelos kaavat. Osaat arvioida osaamistasi hyvin.Olet saavuttanut oppimistuloksissa vaaditut tavoitteet. Otat esimerkillisesti vastuuta oppimisestasi sekä itsesi kehittämisestä.Omaat itsenäisen taiteellisen näkemyksen muodostamiseen ja musiikin esittämiseen tarvittavat musiikin tekniset ja tulkinnalliset taidot